Elohaj Nešama (אלוחי נשמה)

/ Dah života duši /

אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא

Elohi nešama šenatata bi tahora hi
Bože moj, čista je duša koju si mi darovao
(Berahot 60b)

.

Dah, disanje… predstavlja prirodni ritam života. Širenje i skupljanje organizma ne dešava se samo prilikom udaha i izdaha, punjenja i pražnjenja pluća vazduhom, već i svaka ćelija našeg organizma ponavlja tu radnju. Sve one dišu. Reč nešama (נשמה) je reč na hebrejskom za dah, ali u isto vreme označava i dušu. U Talmudu (תלמוד) nalazimo komentar izražen u svega par, ali izuzetno snažnih, reči koji nalažu da po buđenju svako treba da ih izgovori, poput i Mode Ani (מודה אני).

Zato Elohi nešama danas spada u tradicionalne jutarnje blagoslove, jer reči koje izgovaramo nas vraćaju u tačku sâmog mističnog Stvaranja (Berešit, בראשית), jer upravo tamo i čitamo kako je Čovek (, איש) oživeo kada mu je udahnuta duša. Tada je postao stvor. Na sličan način mi svakog jutra iznova postajemo stvorovi svesti kada se u jednom dahu probudimo i postanemo svesni sebe i svoje okoline… Bivamo iznova stvoreni i dobijamo novu šansu da nešto istinski važno u svetu uradimo i učinimo ga boljim za sve nas. Legenda kaže da je taj prvi nebeski čovek, , mogao da vidi s jednog kraja svemira na drugi, jer je nadilazio prostor-vreme. On je svedočio nepojmljivoj širini stvaranja.

אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה’ אלי ואלהי אבותי. רבון כל המעשים אדון כל הנשמות. ברוך אתה ה’, המחזיר נשמות לפגרים מתים

Elohaj nešama šenatata bi tahora hi. Ata brata, ata jicrata, ata nefahta bi, ve’ata mišamra be’kirbi ve’ata atid litelah mimeni ve’leahzira bi leatid la’bo. Kol zman šehanešama be’kirbi mode ani lefanejha, Adonaj eli ve’elohej avotaj. Ribon kol hamasim, Adon kol hanešamot. Baruh ata Adonaj, ha’mahazir nešamot lifgarim metim.

Bože moj, čista je duša koju si mi darovao. Ti si je stvorio, Ti si je formirao, Ti si mi je udahnuo i Ti je čuvaš dok je ona u meni, do dana kada ćeš mi je uzeti i vratiti odakle je i došla. Sve dok je duša sa mnom ja ću ti zahvalan biti, Gospode Bože moj i Bože mojih predaka, Gospodaru svega. Blagosloven da si ti koji duše telima beživotnim daješ.

.

U reči-Imenu Elohaj (אלהי) vidimo i veliku kosmičku misteriju, jer je Onaj koji mi je udahnuo život u jednoj reči imenovan mojim Bogom. Dakle, manifestacija Nezamislivog koji mi je najintimnije blizak, deo mene. Svakoga od nas.

Dok Tehorah Hi (טהורה היא) svedoči o čistoti. Mistici govore i o pet nivoa duše, a nešama (נשמה) pripada razini koja korespondira s umom i srcem. Mudrim i univerzalnim delom našeg intelekta. Ovde tehora podseća da se svaka duša čista i čini osnovu drugih novoa sopstva.

Our minds might insist that we go directly to the Infinite when we think of God, but the heart doesn’t want the Infinite; it wants a You it can confide in and take comfort in.

(Rabi Zelman Šahter-Šalomi, זלמן שחטר-שלומי)

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments