Alelu-ja (הללויה)

/ ”I had a very messianic childhood…” /

.

Leonard Koen לאונרד נורמן כהן
1934 – 2016

haleluAlelu-ja (הללויה) u direktnom prevodu s hebrejskog jezika znači Hvaljeni Adonaj, gde je ime Adonaj jedno je od zamenskih rešenja pri upotrebi ili pominjanju Tetragramatona יהוה, no najčešće se u nejevrejskim krugovima direktno čita kao čista transliteracija hebrejskog izraza u jednoj reči, a koji se izvorno u biblijskom hebrejskom jeziku sastoji od dve odvojene korenske celine, koje znače:

הללו halelu – množinske reči muškog roda koja dolazi od hebrejskog korena hallal (הלל) i označava parolu hvaljenja, izrečenu pohvalu;

יה Ja(h) – i reči koja predstavlja jedno od dozvoljenih Imena kojima se Jevreji služe u svom praktikovanju vere.

Samim tim većina prevoda hebrejske ”Biblije” (Tanah, תנ”ך) alelu-ja upravo čita i prevodi kao: Hvaljen gospod, gde upotreba reči gospod u ovom slučaju jasno proizilazi iz pravila u čitanju Božijeg imena, odnosno korišćenja zamenskog oblika i zabrane uzaludnog izgovaranja punog Imena, kako i jeste naznačeno u pratećim tekstovima jevrejskog ”Tanaha”, odnosno tzv. Starog zaveta kako ga hrišćani nazivaju u skladu sa svojom dogmom.

Ideja o ovoj zabrani pominjanja odavde prozilazi:

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא
Lo tasa et Šem Adonaj eloejha l’šav
Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog

.

Zato koristimo Imena poput:

אדוני
Adonaj

השם
HaŠem

מקום
Makom

Inače, Alelu-ja pominje se tačno 24 puta u ”Psalmima” (Tehilim, תהילים) i svakako ima svoju aktivnu i upotrebnu vrednost, kao i svrhu, u okviru jevrejske liturgije, u delu halel (הלל) molitve, ali i okviru hrišćanske struje, kako katoličke tako i pravoslavne, gde se koristi u svôm već pomenutom i direktno transliterovanom obliku aleluja.

Grčka verzija je: ἀλληλούϊα.

U nastavku se možete čuti audio snimak izvođenja molitve Alelu-ja, odnosno 150. Psalma, od strane profesionalnog kantora beogradske sinagoge Sukat Šalom (סוקת שלום), a kako to obično biva svake subote ujutru, na jutarnjoj službi za Šabat (Šahrit, שחרית):

.

הללוהו בגבורתיו
Hallelu bi’gvurotav
Hvalite Ga radi silnih dela Njegovih

הללוהו ברקיע עזו
Hallelu birkea uzo
Hvalite Ga na svodu moći
Njegove nebeske

הללויה הללו אל בקדשו
Hallelu el bekodšo
Hvalite Ga u Svetinji Njegovoj

.

הללוהו בנבל וכינור
Hallelu be’nevel v’ehinor
Hvalite Ga uz psaltir i harfu

הללוהו בתקע שופר
Hallelu be’teka šofar
Hvalite Ga uz jeku roga ovnujskog

הללוהו כרב גדלו
Hallelu kerov gudlo
Hvalite Ga radi moćnog
veličanstva Njegovog

.

הללוהו בצלצלי שמע
Hallelu be’cilcelei šama
Hvalite Ga uz zvuk cimbala

הללוהו במינם ועגו
Hallelu be’minim v’ugav
Hvalite Ga uz strune i svirala

הללוהו בתף ומחול
Hallelu be’tof umahol
Hvalite Ga uz bubanj i igru

.

כל הנשמה תהלל יה הללויה
Kol hanešama tehallel Ja Halleluja
Sve što diše neka Ga hvali

הללוהו בצלצלי תרועה
Hallelu be’cilcelei terua
Hvalite Ga uz cimbala jeku

Prevod preuzet iz Sidura,  JO Beograd

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments