Uvid u izvornu jevrejsku, metafizičku prirodu nebeskih entiteta zvanih anđelima
PROČITAJTE VIŠE

Objavljivani tekstovi

/ The universe is under no obligation to make sense to you! /

.

''Based on our current understanding of physics, matter shouldn't exist. The fact it does means something is off in our equations.''

Sve moje prenošene i javno objavljivane tekstove i članke ovde možete pročitati u celosti (hronolški), kao i u njihovim najaktuelnijim verzijama, jer je pisana reč živi stvor i zahteva konstantnu reviziju i usklađivanje s najnovijim saznanjima i shvatanjem sveta. Preko dodatnih linkova svaki članak može biti praćen ka objavama na drugim sajtovima, portalima ili štampanim izdanjima. Po sadržini ovi tekstovi, pre svega, predstavljaju moj trud i pokušaj da određene teme obradim na način koji po svojoj studioznosti i pristupu nije previše čest, niti karakterističan za brojne medije i širu publiku. Diskutujem o filozofiji upletenoj u moderno ruho fizike i matematike koja suočavanjem tih krajnosti, dobija potpunije razjašnjenje onoga čime se bavi i šta želi da dosegne – da rasvetli nedoumice ljudskog bića i duha; duše i psihe.

Na posletku, čak su i fizičari primorani da razmatraju jedina dva rešenja ovih mnogobrojnih paradoksa sa kojima se susrećemo, a oba su na granici poimanja.

Jer:

ili postoji kosmička svest koja pazi na sve nas,

ili postoji beskonačno mnogo svetova!

.

Albert Ajnštajn je demonstrirao da će različiti posmatrači uvek beležiti različite vremenske i prostorne koordinate za isti događaj. Predmet koji je za nas statičan posmatraču u pokretu neće tako izgledati, te se tako može pouzdano tvrditi da način na koji vidimo određeni fenomen zavisi u velikoj meri od referentnog sistema iz kojeg ga posmatramo. Treba takođe dodati da u Ajnštajnovoj teoriji relativnosti postoji i jedan apsolutni sistem referencije u kojem se svi događaji dešavaju istovremeno.

Kada bi ljudi mogli da sagledaju svet iz te perspektive, sve razlike u opisima događaja postale bi irelevantne:

Proces razmišljanja je fundamentalno neodređen, pa je i proces odlučivanja nalik na kolaps talasne funkcije, odnosno prelazak iz stanja superpozicije u neko konkretno stanje.

P R I S T U P

.

OBJAVE NA DRUGIM PORTALIMA I U ŠTAMPANIM IZDANJIMA

JKCDJevrejski kulturni centar, JO Doboj

DR – Duhovni razvoj O zapadnom hermetizmu

NTSHT – The Nutshell Times, slika i link

WIKI – Wikipedia, članak/navedena referenca

JT – Jevrejske teme Enciklopedija pojmova

HHaver Srbija Obrazovna organizacija

FS – Frenzy Spark Magazin popularne kulture

IN – Israel News Izraelsko-srpski portal

202Radio 202, citat kao najava izložbe

QOQuora A place to Share Knowledge

P – P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

SZ – Sizif Časopis za filozofiju i kulturu

K – KULT Online časopis o umetnosti i kulturi

UNSCitiran tekst u master radu

METAPredgovor izdanju ”Zohara

 

.


Proces istraživanja u nauci ne može se svesti isključivo na formalno razmišljanje i eksperimentalne dokaze, jer se određeni aspekti stvarnosti mogu sagledati samo intuitivno. Koncepte koje tada koristimo često su potpuno nepovezani s našim svakodnevnim iskustvom, pa ovaj proces nazivamo retrodukcijom koja se zasniva, pre svega, na ljudskoj mašti i zahteva mentalni skok u nepoznato koji se ne razlikuje previše od nekih teoloških ekstrapolacija.

Značaj retrodukcije najjasnije se može videti na primeru kosmologije, gde su mogućnosti za empirijska istraživanja krajnje ograničena.

”Who is the Master who makes the grass green?”
Reality tunnels
, Robert Anton Wilson