Oj, Ir Nariše Cionistn (אוי איר נאריש זיאניסטן)

/ Bolje u fabrike da idete; Radničku svest da usvojite /

.

.

Reč je o svojevrsnoj anticionističkoj pesmi, neki bi je čak i himnom nazvali, nastaloj 1931. godine prošlog veka, kada su pripadnici jevrejskog pokreta Bundista oštro kritikovali napore cionista da se oformi sekularna Jevrejska država na području Bliskog istoka, odnosno današnje moderne države Izrael (Medinat Jisrael, מדינת ישראל). Glavni motiv ovakvog stava proizilazio je iz toga da bi stvaranje sekularne države na duže staze ugrozilo poziciju Jevreja u svetu, kao i među njenim najbližim susedima Arapima. Takva vrsta državnog ideala, utopije pred očima, dovela bi to ugrožavanja većinskog broja Jevreja u svetu koji će brojčano uvek odnositi prevagu.

Inače Bundizam (Bundism), ili jednostavnije – bunt, potpada pod Jevrejski društveni pokret koji je po svom manifestu uspostavljen kao Opšti Jevrejski radnički pokret u Litvaniji, Poljskoj i Rusiji (Algemejner Jidišer Arbeter Bund in Liteh, Pojln un Rusland, אלגעמײנער ײדישער ארבעטער בונד אין ליטע פוילין און רוסלאנד‎) 1897. godine u Rusiji. Sâm Jevrejski radnički bund predstavljao je vrlo važnu društvenu komponentu u vreme Ruske Imperije (Росси́йская Импе́рия), sve do Oktobarske revolucije 1917. godine prošlog veka kada su se bundisti usprotivili revoluciji, ali su je na kraju podržali zbog pogroma koji su se desili od strane armije prema stanovništvu, a posebno Jevrejima. Samim tim Jevrejski radnički bund nastao je u isto vreme kad i Svetska Cionistička organizacija (Ha’Histadrut Ha’Cionit Ha’Olamit, ההסתדרות הציונית העולמית) i na ideju povratka na Bliski istok gledali su kao na vid istorijskog eskapizma.

Samim tim je i smisao ove pesme, iz svega prethodno pomenutog, više nego jasan.

ור ווילט אנצ פארן לעין ירושלים
מיר זאלן דארטן גאלאדיין
מיר ווילן בעסער זיין אין רוסנלאנד
מיר ווילן זיח באפרייונג

Ir vilt unc forn kejn Jerušalajim
Mir zaln dortn golodajen
Mir viln beser zaijn in Rusnland
Mir veln zih bafrajing

В Иерушалаим идти за вами не желаем
Мы в Рассее останемся – Бороться с Николаем
Mir viln beser zain in Rusnland
Mir veln zikh bafrayen

אוי איר נאריש זיאניסטן
מיט ייער נארישן סייכל
ור מאג דאק געין צו דעמ ארבעטער
ונ לערנען ביי ימ סייכל

Oi, ir nariše cionisten
Mit ajer narišen sejkl
Ir mag dok gejn cu dem arbeter
Un lernen baji im sejkl

Глупенькие сионисты
Вы такие утописты
Вы бы лучше шли в рабочие
Или в трубочисты

.

Oh, vi mali budalasti Cionisti; Sa vašim mentalitetom utopističkim

Bolje u fabrike da idete; Radničku svest da usvojite

Želite nas u Jerusalim povesti; Pa da kao nacija odumremo

Pre ćemo u dijaspori ostati; I boriti se za našu slobodu

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest
0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments