Im Eškaheh (אם אשכחך)

Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja… /

תהלים קלג‬:ה-ו‬-ז
Tehilim (Psalmi) 137:5-6-7

im eškaheh

.

Delo ”Ako te zaboravim, Jerusalime” (Im eškaheh Jerušalajimאם אשכחך ירושלים) pripada tradicionalnim jevrejskim pesmama koje svoj izvor pronalaze u starim tekstovima Psalama (Tehilim, תהילים). Psalmi, kao knjiga, predstavljaju 19. knjigu jevrejske Biblije (Tanah, תנ”ך) i broji ukupno 150 pojedinačnih psalama, odnosno molitvi u stihovima. No, psalmist je ovim konkretnim 137. Psalmom posebno želeo da naglasi kolektivnu tugu i teskobu Jevrejskog naroda nakon velikog izgona i rušenja grada od strane vojske Vavilona, a tokom osvajanja Jerusalima 607. godine p.n.e. Iz tog razloga čitav tekst obiluje patnjom, teskobom i slikama nasilja koje je tada bilo nad ljudima sprovedeno, pri proterivanju sa njihovih vekovnih ognjišta. Na kraju Im eškaheh iskazuje zavetovanje dece Izrailja kako Jerusalim nikada neće biti zaboravljen, niti napušten, te da će biti ponovo osvojen, a narod vraćen u svoju obećanu zemlju, u Erec Jisrael (ארץ ישראל).

Kada govorimo o duhovnoj praksi Im eškaheh može se koristiti kao uvod u delo Šir Ha’Maalot (שיר המעלות), ”Pesmu o visinama” koja može biti izvođena na/pred Šabat (שבת), petkom tokom zalaska sunca. Druge liturgijske pesme možete ovde naći.

Kao što je prethodno rečeno, pesma započinje emotivnim tonovima:

אם אשכחך ירושלם
תשכח ימיני

תדבק לשוני לחכי
אם לא אזכרכי

אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

האמרים
ערו ערו עד היסוד בהּ

.

Im eškaheh Jerušalajim,

Tiškah jemini.

.

Tid’bak lešoni lehiki,

Im-lo ezkerehi:

.

Im-lo a’aleh et Jerušalajim

al roš simhati…

.

.

Ha’omrim: 

Aru, aru ad hajesod ba!

.

Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja;

Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim,
ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svog;

Protiv onih koji govoriše: Raskopajte, raskopajte ga do temelja.

Kotel (Zapadni Zid) u Jerusalimu, godine 5674. (1913. hrišćanske godine)

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments