Judaizam (יהדות)

/ Neka Mu je Ime blagosloveno zauvek i zanavek /

.

Judaizam, ili na ja’adut kako se na hebrejskom jeziku izgovara, religija je koja propoveda veru u jednog, bestelesnog i samo duhovnog Boga. On predstavlja sveukupnost moralnih savršenstava, a čije Ime, zbog svetosti, nije dozvoljeno uzaludno izgovarati. Judaizam se temelji u poslušnosti prema božanskom zakonu koji je u ”Tanahu” (תנ”ך), hebrejskoj ”Bibliji”, odnosno ”Tori” (תורה). Radi se o sintetiziranom rukopisu od 24 knjige, pisanom na hebrejskom (ivrit, עברית) i delimično na aramejskom jeziku (aramaja, ארמיא) koji govori o istoriji, idejama i društvenim borbama judinog naroda, a ujedno čini i zbirku verskih i pravnih propisa, kao i starih mitova verovatno preuzetih od drugih još starijih naroda istoka.

Jevrejska vera za svog utemeljivača ima Mojsija (Moše, משה), vođu i zakonodavca koji je narod oslobodio egipatskog ropstva i na gori Sinaj dao tablice sa zapovestima (luhot ha’brit, לוחות הברית) koje su postali temelj Jevrejske religije.

El Dio Alto” u izvođenju Stefana Sablića i grupe Šira U’Tefila (שירה ותפילה)

Uloga verskih autoriteta, poput Mojsija, može se sagledati kroz potrebu čitavog naroda za modelima. Herojima. Pošto se duhovne kategorije ne mogu opisati ni teorijski ni eksperimentalno, u tom domenu moramo se osloniti na svedočanstva onih koji su imali određena iskustva. Zato je najbolji način pripitomljavanja divljeg slona vezivanje za već pripitomljenog. Takvim primerom jedan stvor je u prilici da spozna kako zapravo može da egzistira i kao pitom.

 

Jevrejski istorijski temelji u Srbiji
IQ
Jidiš יידיש
Važne hebrejske skraćenice i akronimi גרשיים 
Beogradska sinagoga Sukat Šalom בית הכנסת סוכת שלום 
Srpske sinagoge kojih više nema  בתי כנסת של סרבייה
Jevreji u istoriji grada Beograda יהודים של בלגרד 
Rabini u Beogradu רבנים של בלגרד 

Posebni datumi i mesta od značaja za očuvanje Jevrejskog bića
Zapisi o podizanju Tel Aviva תל אביב 
Solomonov Hram בית המקדש 
Glavni praznici חגים עיקריים 
Jevrejski dom הבית היהודי 
Jom Kipur יום כיפור 
Tubišvat ט״ו בשבט 
Kalendar לוח שנה 
Mesto המקום 
Šabat שבת 

Ličnosti čiji uticaj je oblikovao misao i usmerenje jednog naroda
Značajni brojevi jevrejske vere
Rambanovo pismo אגרת הרמבן
Jevrejski narod עם ישראל 
Jehuda Alkalaj יהודה עלקלי 
Teodor Hercl בנימין זאב הרצל 
Majmonid משה בן מימון 
Mojsije משה 

Pisana i usmena reč kao vodilje razvoja i usavršavanja kroz vreme
Deklaracija nezavisnosti Izraela הכרזה על הקמת מדינת ישראל 
Pesnik nad pesnicima חובות הלבבות 
Pesma nad Pesmama שיר השירים 
Rabinska književnost ספרות חז"ל 
13 principa vere שלושה עשר עיקרים 
Talmud תלמוד 
Pristup Talmudu
Mišna משנה 
Tora תורה 
Š'ma שמע 

Simboli i običaji kao utemeljivači istrajnosti
Aramejski jezik
Bar i bat micva בר/בת מצוה 
Venčanje קידושין ונישואין 
Ha'Tikva התקווה 
Ehejeh אהיה 
Mezuza מזוזה 
Šiviti שויתי 
Šemita שמיטה 
Tefilin תפילין 
Šofar שופר 
Talit טלית 

.


Kotel, Felix Bonfils (1870.)

התרפית ביום צרה צר כחכה
Hitrapijta be’jom cara car koheha
Kloneš li u dan bede, bedna ti je snaga
Mudre izreke 24:10

תורה – ”Tora” je, slobodno prevedeno, Zakon. Jevreji doživljavaju Toru kao Božju reč i kao samu božju pojavnost. Tora, kao kamen temeljac čitavog jevrejstva, je pravilnik privatnog, društvenog, političkog i verskog života. Ona je i više od toga. Zapravo, to je savršen nacrt sveta, jer svet koji je stvoren prema načelima Tore bi trebao biti i uređen prema istim načelima.

משנה – ”Mišna” znači, ono što se stalno ponavlja, usmeno učenje i termin se prvenstveno odnosi na zbirku propisa i uputa sastavljenu krajem drugog veka nove ere od strane Rabi Jude Ha’Nasija predsedavajućeg tadašnjeg Sanhedrina (סנהדרין), odnosno Veća staraca, i predstavlja prvi pokušaj kodifikacije učenja Usmene Tore. Terminom Mišna označava se kako cela zbirka, tako i svaki pojedinačni propis kao najmanja jedinica zbirke.

תלמוד – ”Talmud” je zbornik celokupne usmene predaje koja reguliše religiozno-pravne odnose jevrejskog naroda. Postoje dve verzije: Vavilonski Talmud (Talmud Bavli, תלמוד בבלי), koji je nastao negde oko 500. godine, i Jerusalimski Talmud (Talmud Jerušalmi, תלמוד ירושלמי), koji je nastao stotinak godina pre. Oba se sastoje od dva dela – Mišne i Gemare. Mišna je najraniji sačuvan rabinski tekst o verskom zakonu, a Gemara su rabinski komentari Mišne.

Ja sam Onaj koji Jeste/koji će Biti (Ehje Ašer Ehje, אהיה אשר אהיה)

יתגדל ויתקדש שמה רבא
Itgal ve’itgaš šeme raba
Neka Mu je Ime blagosloveno zauvek i zanavek

Nakon izgnanstva Jevreja u Vavilon (Babel, בבל), u tom carstvu započela je nova faza istorije i jevrejske religije, koja je na kraju dovela do nastanka rabinskog judaizma, pravca koji i danas predstavlja temelj praktikovanja Jevrejske vere. Ova faza istorije, prema predanju, počinje sa Jezdrom (Ezraעזרא), a nastavili su je ”ljudi Velike skupštine”, a potom učeni (sofrimסופרים). No za ovaj stav, međutim, postoji malo čvrstih činjenica i neki naučnici sumnjaju u njegovu tačnost. Ono u šta se ne može sumnjati jeste da je u 2. veku pre nove ere ta faza postala očigledna pojavom fariseja (farusimפרושים), čiji su se učitelji, poznati pod nazivom hahamim (mudraci, חכמים), za šta postoje i sačuvani materijalni dokazi.

.


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments