Kraći misaoni zapisi

/ Bogovi su brojevi, a brojevi su beskonačni /

P R I S T U P

Kotel (Zapadni Zid) u Jerusalimu, godine 5674.

Konstantno rastuća zbirka tekstova na različite misaone i mistične probleme koji su se javljali u različitim vremenskim intervalima i epohama, religijama i sistemima i koji su oblikovali i nesumnjivo razvijali ljudski intelekt tokom eona vremena. Materijali su bazirani uglavnom oko koncepta jevrejske vere – judaizma (jahadut, יהדות), te dela različitih jevrejskih mislilaca i literarnih stvaralaca čiji se snažan uticaj ogleda kroz različite forme formulisanja te izvorne monoteističke misli. S druge strane, tu je i presek filozofije zapadnog, hermetičkog sistema, ali i filozofskih načela antičke Grčke (pitagorejaca pre svih). Zato želim da se ovde pozabavimo tim velikim pitanjima i problemima, ljudima koji su aktivno menjali ljudsku svest kroz poimanje sveta i čoveka u njemu. Otud ovde analiziram, prevodim i dopunjujem mnoge pokušaje rastumačivanja problematike s kojom se čovek susretao, a koja je ostala urezana u njegovom nesvesnom biću, ali i svesnom planu.

Jednom rečju: meta-filozofski osvrt na filozofiju.

.

Ako bismo napravili analogiju između teorije relativnosti i religije, moglo bi se zaključiti da nesuglasice oko verskih ubeđenja nisu od suštinskog značaja, jer su one, pre svega, posledica različitih sistema referencije. Te kada bismo bili u stanju da situaciju sagledamo iz nekog apsolutnog ugla (što nismo, ali koji, po pretpostavci, jedini reflektuje pravu prirodu Stvarnosti), problemi koji nam se sada, ali i oduvek, čine nepremostivim automatski bi nestali.

Jedinstvena stvarnost suštinski je potpuno van ljudskog domašaja i budući da je konceptualno neuhvatljiva, možemo je jedino iskusiti indirektno načinom na koji reaguje sa našom svešću.

.

kabala pešat קבלה פשט – relativno pojednostavljeni Jevrejski misticizam

 kabala sod קבלה סוד – postavljanje kompleksnijih pitanja i druga razmatranja

kamia קמיעה – simbolika amuleta (grafičkih predstava), njihove geneza i upotreba

Ha’Šem קידוש השם – misterija Imena Boga i mnogobrojna tumačenja istog

 gematrija גימטריה – upotreba i smisao brojeva i slova pri herbejskom jeziku

 temura תמורה – raspored slova i namenska promena vrednosti reči u rečenici

kabala ma’asit קבלה מעשית – praktična kabala pri mističnoj jevrejskoj tradiciji

gnoza Corpus Hermeticum –  o strujama zapadnog hermetizma i hrišćanske mistike

helenizam Ελληνιστική περίοδος – kroz prizmu antičkih filozofskih pravaca

הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל
Havel havalim amar kohelet havel havalim ha’kol havel
Ništavilo nad ništavilima, kaže Propovednik, ništavilo nad ništavilima, sve je ništavilo
Propovednik 1:2; Milin