Kraći misaoni zapisi

/ Bogovi su brojevi, a brojevi su beskonačni /

P R I S T U P

Kotel (Zapadni Zid) u Jerusalimu, godine 5674.

Konstantno rastuća zbirka tekstova na različite misaone i mistične probleme koji su se javljali u različitim vremenskim intervalima i epohama, religijama i sistemima i koji su oblikovali i nesumnjivo razvijali ljudski intelekt tokom eona vremena. Materijali su bazirani uglavnom oko koncepta jevrejske vere – judaizma (jahadut, יהדות), te dela različitih jevrejskih mislilaca i literarnih stvaralaca čiji se snažan uticaj ogleda kroz različite forme formulisanja te izvorne monoteističke misli. S druge strane, tu je i presek filozofije zapadnog, hermetičkog sistema, ali i filozofskih načela antičke Grčke (pitagorejaca pre svih). Zato želim da se ovde pozabavimo tim velikim pitanjima i problemima, ljudima koji su aktivno menjali ljudsku svest kroz poimanje sveta i čoveka u njemu. Otud ovde analiziram, prevodim i dopunjujem mnoge pokušaje rastumačivanja problematike s kojom se čovek susretao, a koja je ostala urezana u njegovom nesvesnom biću, ali i svesnom planu.

Jednom rečju: meta-filozofski osvrt na filozofiju.

.

Ako bismo napravili analogiju između teorije relativnosti i religije, moglo bi se zaključiti da nesuglasice oko verskih ubeđenja nisu od suštinskog značaja, jer su one, pre svega, posledica različitih sistema referencije. Te kada bismo bili u stanju da situaciju sagledamo iz nekog apsolutnog ugla (što nismo, ali koji, po pretpostavci, jedini reflektuje pravu prirodu Stvarnosti), problemi koji nam se sada, ali i oduvek, čine nepremostivim automatski bi nestali.

Jedinstvena stvarnost suštinski je potpuno van ljudskog domašaja i budući da je konceptualno neuhvatljiva, možemo je jedino iskusiti indirektno načinom na koji reaguje sa našom svešću.

.

kabala pešat קבלה פשט – relativno pojednostavljeni Jevrejski misticizam

 kabala sod קבלה סוד – postavljanje kompleksnijih pitanja i druga razmatranja

kamia קמיעה – simbolika amuleta (grafičkih predstava), njihove geneza i upotreba

Ha’Šem קידוש השם – misterija Imena Boga i mnogobrojna tumačenja istog

 gematrija גימטריה – upotreba i smisao brojeva i slova pri herbejskom jeziku

 temura תמורה – raspored slova i namenska promena vrednosti reči u rečenici

kabala ma’asit קבלה מעשית – praktična kabala pri mističnoj jevrejskoj tradiciji

gnoza Corpus Hermeticum –  o strujama zapadnog hermetizma i hrišćanske mistike

helenizam Ελληνιστική περίοδος – kroz prizmu antičkih filozofskih pravaca

Stvaranje Niiščega