Leha Dodi (לכה דודי)

/ U susret nevesti, u susret Suboti… /

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה
Leha dodi likrat kala, pene Šabat nekabela
Dragi dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti

.

Leha dodi, ili u prevodu – Dragi dođi, stara je jevrejska pesma na hebrejskom jeziku, koja se izvodi širom sinagoga petkom na zalazak sunca, odnosno za vreme dočeka Šabata (kabalat Šabat, קבלת שבת). Pesma je najverovatnije nastala u XVI veku, u tadašnjem Otomanskom cartsvu, iz pera rabina Šlomo Halevi Alkabeca (שלמה אלקבץ), solunskog jevrejina i, kasnije, safedskog kabaliste, te dosta izvornog materijala koji  je inspirisao Šlomovo literarno stvaralaštvo potiče iz Isajinog (Ješajahu, ישעיהו) proročanstva o obnovi Izraela (Jisrael, ישראל), gde se tadašnji Izrailj pominje u kontekstu mlade, ujedinjenja u subotnjem mirovanju i mesijanstva generalno.

Šlomo ovim delom takođe povlači jasno vidljivu paralelu s rabinskom interpretacijom Pesme nad pesmama (Šir Ha’Širim, שיר השירים), te njenom dubljom simboličkom razradom, u kojoj deva predstavlja metaforu za čitavo Jevrejsko biće, narod (am, עם), dok njen ljubavnik (dod, דוד) predstavlja sâmu predstavu Božanskog bića. Slična metafora je često uočljiva i u drugim tekstovima TaNaHa (תנ”ך), odnosno jevrejske Biblije. Zato je s jedne strane jasno dâ Leha dodi ovde prikazuje Izrael u večitoj mesijanskoj težnji, te pripada verovatno među poslednjim pesmama na hebrejskom koje su zvanično uključene u sinagogalnu liturgiju, te jednako prihvaćenu i kod aškenaza i sefarda.

Pre svega, treba obratiti pažnju na dvojako tumačenje značenja Leha Dodi jer se:

odnosi se kako na voljenu osobu;

tako i na sâmog Tvorca (Ha’Šem, השם), jer govori o spoju koji se događa sa Njegovom dragom, odnosno narodom.

U toku pevanja poslednjeg stiha postoji običaj, uglavnom raširen među aškenazi Jevrejima, da čitava zajednica ustane i okrene se prema ulaznim vratima svoje sinagoge, u znak dočeka Kraljice, Subote, kojoj se obraćamo kao nevesti (likrat kala, לקראת כלה). To je jedini put da se za vreme aktivne službe, samo na trenutak, narod u sinagogi okreće ka ulaznim vratima u znak poštovanja i ukazivanja časti matroni, svojoj Šehini (שכינה), a ne kako je uobijačeno – da se uvek bude okrenut prema kovčegu svetinje (aron ha’kodeš, ארון הקודש) i u pravcu grada Jerusalima (ירושלים).

U nastavku možete ispratiti reči pesme:

.

מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק
הבכא והוא יחמול
עליך חמלה
Mikdaš meleh ir meluha
Kumi cei mitoh aafeha
Rav lah ševet bemek abaha
Veu jahmol alajih hemla

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה
במחשבה תחלה
Likrat Šabat lehu veneleha
Ki i mekor aberaha
Meroš mikedem nesuha
Sof mase bemahašava tehila

שמור וזכור בדבור אחד
השמיענו אל המיחד
יי אחד
ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהלה
Šamor vezahor bedibur ehad
Išmijanu el amejuhad
Adonaj ehad ušmo ehad
Lešem ultiferet velitila

לא תבושי ולא תכלמי
מה תשתוחחי ומה
תהמי בך יחסו עניי
עמי ונבנתה
עיר על תלה
Lo tevoši velo tikalemi
Ma tištohahi uma teemi
Bah jehesu anije ami
Venivneta ir al tila

התעוררי התעוררי כי
בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי
כבוד יי עליך נגלה
Itoreri itoreri
Ki va oreh kumi ori
Uri uri šir daberi
Kevod adonaj alajih nigla

התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך
עמי על יד בן ישי
בית הלחמי קרבה
אל נפשי גאלה
Itnari meafar kumi
Livši bigde tifate ami
Al jad jišah bet alahmi
Korva el nafši geala

ימין ושמאל תפרוצי
ואת יי תעריציעל יד
איש בן פרצי
ונשמחה ונגילה
Jamin usmol tifroci
Veet adonaj taarici
Al jad iš ben parci
Venismeha venagila

והיו למשסה שאסיך
ורחקו כל מבלעיך
ישיש עליך אלהיך
כמשוש חתן על כלה
Veaju limšiša šosajih
Verahaku kol mevaleajih
Jasis alajih eloajih
Kimsos hatan al kala

בואי בשלום עטרת בעלה  גם בשמחה ובצהלה
Boi vešalom ateret baala, gam besimha berina uvcaola

תוך אמוני עם סגלה  בואי כלה בואי כלה
Toh emune am segula, boi kala boi kala

.

U izvođenju rabina i kantora sinagoge Sukat Šalom

Asaf Noa Šalom (אסף נוה שלום)

.

.

Dragi dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti

Čuvaj i seti se (subotnjeg dana), u dahu jednom oglasi nam Bog.
Gospod je Jedan i Ime Mu je Jedan, za slavu, za sjaj i za hvalu.

Da Subotu dočekamo pođimo sada, jer ona iz blagoslova je.
Od početka i davnina ustoličena beše, Stvaranja konac, a misli početak.

Svetinjo Kralja, kraljevski grade, ustani, iziđi iz ruševina, dosta si sedeo u dolini plača,
a On će se nad tobom milošću sažaliti.

Prah sa sebe otresi, ustani, obuci krasne haljine svoje – narode moj.
O, Gospode, kroz sina Jašaja iz Bet Lehema, približi se duši mojoj i izbavi je.

Probudi se! Probudi se! (O, Jerusalime!) Jer svetlost tvoja dođe – ustani, zasvetli. Probudi se! Probudi se!
Pesmu zapevaj, Slava Gospodnja otkri se nad tobom.

Nećeš više osećati stida, niti ćeš se sramotiti više. Zašto si klonuo? Zašto si žalostan?
U tebi će utočište naći nevoljnici naroda mog, i grad će se sazidati na mestu svom.

I koji te gaze biće pogaženi, i kada se udalje oni koji te proždiraše,
Bog Tvoj će se radovati tebi, kao što se mladoženja raduje nevesti svojoj.

Nadesno i nalevo rasprostrećeš se, i tada ćeš Gospoda slaviti, kroz čoveka
sina Perecovog slavićemo i veselićemo se.

.

U miru dođi…

…kruno muža svog – takođe u radosti, pesmi i ushitu, međ’ verne naroda izabranog, dođi, o, Nevesto!

Dođi, o, Nevesto! Međ’ verne naroda izabranog, dođi, o, Nevesto, o, Kraljice, o, Suboto.

.

Prevod molitve Leha Dodi preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.

ODABIR TEMA

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

2 Comments / Komentara
Najstarije/Oldest
Najnovije/Newest Izglasano/Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
MARIJA PINTER
5 years ago

Ovo je prekrasno sve što ste napisali a popraćeno predivnim pjesmama.. Stranicu sam otkrila slučajno i zahvalna sam Stvoritelju- Želim naučiti što više o vjeri otaca. Zanima me povijest Pesaha od 4. st. prije nove ere pa do uspostave u današnjem obliku. Preporučite mi knjigu.
LP
Mirjam Pinter