Drvo života (Ec Hajim, עץ חיים)

/ Presek jevrejskog misticizma i zapadnog hermetizma /

.

.

Pre pokušaja da shvatimo značenje bilo koje sefire Drveta života, moramo se na kratko pozabaviti generalnim smislom opšte simbolike. Ovaj složeni glif ima jedinstven cilj – da reprezentuje celokupni kosmos u svoj Njegovoj potpunosti i na svim ravnima postojanja; te samim tim, na kraju, i dušu sâmog čoveka koji je deo te jedinstvene celine. Zbog toga Drvo života koristimo kao što bi inženjer, ili matematičar, koristio sebi svojstvene merne instrumente, poput lenjira, šestara i drugog oruđa, čime što preciznije pokušava da dokuči zamršenosti ezgzistencije, definiše ih i, na posletku, imenuje. Da obavi što više merenja vidljivog (i nevidljivog); kako spoljnih, tako i unutarnjih dubina.

Ovakav sistem simbola predstavlja pokušaj da se svaka pojedinačna sila i činilac u manifestovanom univerzumu svede na jedinstvenu formu dijagrama. Da se dovedu u međusobnu vezu i rašire kao na mapi, tako da srodne pozicije svakog pojedinačnog dela vide, a odnosi među njima jasno obeleže.

Dakle, Drvo života čini 10 povezanih krugova (sefirot, ספירות) u svojevrsnom obrascu pomoću linija, staza – njih 22. Svaka pojedinačna sefira (ספירה) je faza kosmičke evolucije.

Emanacije:

.

כתר
Keter Kruna

Mitska predstava: Drevni bradati kralj viđen iz profila.

Položaj na Drvetu: Na vrhu Stuba Ravnoteže, u Vrhovnom trouglu (אמש).

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Prva staza je nazvana Izvrsna ili Skrivena Inteligencija (Sehel Mufla, שכל מופלא) zato što je to Svetlost koja pruža moć Spoznaje Prvobitnog Načela, koje nema početka. To je Iskonska Slava, zato što ni jedno stvoreno biće ne može da prodre u njenu suštinu.

Alternativni nazivi: Egzistencija Egzistencije. Skriveno Skrivenog. Najdrevniji Mudrac. Večni Mudrac. Primordijalna Tačka. Tačka unutar Kruga. Najuzvišenije. Veliko Lice (Arih Anpin, אריך אנפין). Bela Glava. Glava koje Nema. Makroprozopos. Amin. Lux Occulta. Lux Interna. He (ה).

אהיה
Ime: Eheje
Ja sam Onaj Koji Jeste

מטטרון
Entitet: Metatron

חיות הקודש
Red: Hajot Ha’Kodeš
Sveta Živa Bića

‏ראשית הגלגלים
Svetovna predstava: Rešit Ha’Gilgalim
Prvi kovitlaci
, Primum Mobile

דבקות
Duhovno iskustvo: Devekut
Sjedinjenje sa Bogom

.

Vrlina: Postignuće. Ispunjenje. Dovršenje magnum opusa.

Mana:

Korespodencija u mikrokosmosu: Lobanja; Veliki prasak; Božanska Iskra; Lotos s Hiljadu latica.

Simboli: Tačka; Kruna; Svastika.

Velika arkana: 1 1 1 1

1 Štapova – Koren silina vatre;

1 Pehara – Koren silina vode;

1 Mačeva – Koren silina vazduha;

1 Diskova – Koren silina zemlje.

Boja u Svetu Acilut (עולם האצילות): Blistavost;

Boja u Briji (עולם בריאה): Čisto bela blistavost;

U Jeciri (עולם יצירה): Čisto bela blistavost;

Asiji (עולם עשיה): Bela boja, prošarana zlatnim nitima.

.

.

חכמה
Hohma Mudrost

Mitska predstava: Bradata muška figura.

Položaj na Drvetu: Na vrhu Stuba Milosrđa, u Vrhovnom trouglu (אמש).

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Druga staza je nazvana Prosvetljujuća Inteligencija (Sehel Mazhir, שכל מזהיר). To je kruna kreacije, Sjaj Jedinstvenosti (Jahid, יחיד) koja izjednačuje ova dva pojma. Nalazi se iznad svake glave, poput Jevrejske kipa (כיפה), a kabalisti je nazivaju i Druga Slava.”

Alternativni nazivi: Moć Jecire. Ab, Aba (Otac, אבא). Vrhovni Otac. Tetragramaton (Adonaj, יהוה). Jud (י) Tetragramatona.

יהוה
Ime: Adonaj Gospod

רזיאל
Entitet: Raziel

אופנים
Red: Ofanim Točkovi

מזלות
Svetovna predstava: Mazlot Zodijak

חזון האל
Duhovno iskustvo: Ha’Zon Ha’El
Vizija Boga licem u lice

.

Vrlina: Posvećenost.

Mana:

Korespodencija u mikrokosmosu: Leva strana lica.

Simboli: Lingam; Falus; Jud Tetragramatona; Unutarnja Odežda Slave; Uspravni kamen; Kula; Uzdignut Prut Moći; Prava Linija.

Velika arkana: 2 2 2 2

2 Vlast;

2 Ljubav;

2 Mir;

2 Promena.

Boja u Svetu Acilut: Čista nežna plava.

Boja u Briji: Siva.

U Jeciri: Biserno-siva, ona koja se preliva u duginim bojama.

Asiji: Bela prošarana crvenom, plavom i žutom bojom.

.

.

בינה
Bina Razumevanje

Mitska predstava: Zrela žena. Matrona (שכינה).

Položaj na Drvetu: Na vrhu Stuba Strogosti u Vrhovnom trouglu (אמש).

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Treća inteligencija ne nazvana Posvećujućom inteligencijom (Sehel MeKudaš, שכל מקדוש), Temeljom Primordijalne Mudrosti. Ona se takođe naziva i Tvorac Vere, a njeni korenovi su u hebrejskoj reči Amen (אמן). Ona je roditelj vere (emuna, אמונה).

Alternativni nazivi: Ima (אמ) – mračna (sterilna) Majka. Ima (אמא) – vedra (plodna) Majka. Khorsia, Presto. Marah, Veliko More.

יהוה אלהים
Ime: Adonaj Elohim Gospod Bog

צפקיאל
Entitet: Cafkiel

אראלים
Red: Aralim Prestoli

שבתאי
Svetovna predstava: Šabatai Saturn

חזון של עצב
Duhovno iskustvo: Hozen šel acav Vizija tuge

.

Vrlina: Ćutanje.

Mana: Pohlepa.

Korespodencija u mikrokosmosu: Desna strana lica.

Simboli: Joni; Kteis; Vesica Piscis: pehar ili putir; Spoljašnja Odežda Tajne.

Velika arkana: 3 3 3 3

3 Vrlina;

3 Obilje;

3 Tuga;

3 Rad.

Boja u Svetu Acilut: Grimizna.

Boja u Briji: Crna.

U Jeciri: Tamno braon.

Asiji: Siva prošarana roza bojom.

.

ד ע ת

חסד
Hesed Milosrđe
2 x 6 x 6

Mitska predstava: Moćni krunisani i ustoličeni kralj (Meleh Ha’Melhim, מלך המלכים) – Kralj nad Kraljevima.

Položaj na Drvetu: U središtu Stuba Milosrđa.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Četvrta Staza je nazvana Kohezivna ili Primalačka Inteligencija (Sehel Kavua, שכל קבוע) zato što se sastoji od Svetih Moći, a iz nje emaniraju sve duhovne vrline najuzvišenijih suština. One emaniraju jedna iz druge posredstvom Primordijalne Emanacije, Najuzvišenije Krune, Keter (כתר).”

Alternativni nazivi: Gedula (גדולה). Ljubav (ahava, אהבה). Dostojanstvo.

אל
Ime: El Bog

צדקיאל
Entitet: Cadkiel

חשמלים
Red: Hasmalim Blistavi

צדק
Svetovna predstava: Cedek Jupiter

חזון של אהבה
Duhovno iskustvo: Hazon šel Ahava Vizija ljubavi

.

Vrlina: Poslušnost.

Mana: Fanatizam; Licemerje; Proždrljivost; Tiranija.

Korespodencija u mikrokosmosu: Leva ruka.

Simboli: Temeljna figura; Tetraedar; Piramida; Ravnokraki krst; Kugla; Skiptar; Biskupski štap.

Velika arkana: 4 4 4 4

4 Postignuće;

4 Raskoš;

4 Primirje;

4 Moć.

Boja u Svetu Acilut: Tamno ljubičasta.

Boja u Briji: Plava.

U Jeciri: Tamno purpurna.

Asiji: Tamno azurna, prošarana žutom.

.

.

גבורה
Gebura Snaga
6 x 6 x 6

Mitska predstava: Moćni ratnik u svojim kočijama.

Položaj na Drvetu: U središtu Stuba Strogosti.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Peta staza nazvana je Temeljnom inteligencijom (Sehel Nišraš, שכל נשרש) zato što nalikuje Jedinstvenosti (Jahid, יחיד), budući da se ujedinjuje sa sefirom Bina (בינה), Razumevanjem, koja emanira iz primordijalnih dubina sefire Hohma (חוכמה), Mudrosti.

Alternativni nazivi: Din (pravda/sud, דין). Pahad (strah, פחד).

אלהים גבור
Ime: Elohim Gibor
Herojsko Božanstvo

חמאל
Entitet: Hamael

שרפים
Red: Serafim Vatrene zmije

מאדים
Svetovna predstava: Ma’adim Mars

חזון כוח
Duhovno iskustvo: Hazon Hoh Vizija Moći

.

.

Vrlina: Energija. Hrabrost.

Mana: Surovost. Destrukcija.

Korespodencija u mikrokosmosu: Desna ruka.

Simboli: Pentagon; Tudorska ruža s pet latica; Mač; Koplje; Bič; Lanac.

Velika arkana: 5 5 5 5

5 Sukob;

5 Razočarenje;

5 Poraz;

5 Briga.

Boja u Svetu Acilut: Narandžasta.

Boja u Briji: Skerletno crvena.

U Jeciri: Svetlo skerletna.

Asiji: Crvena, prošarana crnom bojom.

.

.

תפארת
Tiferet Lepota

Mitska predstava: Dostojanstveni Kralj. Dete. Žrtvovani Bog.

Položaj na Drvetu: U središtu Stuba Ravnoteže.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Šesta staza nazvana je Posrednička Inteligencija (Sehel Šefa Nivdal, שכל שפע נבדל), zato što su se u njoj stekli prilivi Emanacija i zato što omogućuje da to ulivanje ispuni sve riznice blagodarja s kojima su ove emanacije združene.

Alternativni nazivi: Manje Lice (Zeir Anpin, זעיר אנפין). Meleh (Kralj, מלך). Adam (אדם). Sin. Muškarac.

יהוה אלוה ודעת
Ime: Adonaj Eloa ve’Da’at
Gospod Bog znanja

רפאל‎
Entitet: Rafael

מלכים
Red: Malahim Vesnici

שמש
Svetovna predstava: Šemeš Sunce

חזון של הרמוניה
Duhovno iskustvo: Hozen šel Harmonija
Vizija harmonije

.

Vrlina: Posvećenost Velikom Delu.

Mana: Ponos.

Korespodencija u mikrokosmosu: Grudi.

Simboli: Lamen; Ružin krst; Krst raspeća;  Zarubljena piramida; Kocka.

Velika arkana: 6 6 6 6

6 Pobeda;

6 Užitak;

6 Nauka;

6 Uspeh.

Boja u Svetu Acilut: Čisto bledocrvena-roze boja.

Boja u Briji: Žuta.

U Jeciri: Izrazita roze boja.

Asiji: Zlatno, amber.

.

.

נצח
Necah Pobeda

Mitska predstava: Lepa naga žena.

Položaj na Drvetu: U podnožju Stuba Milosrđa.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Sedma staza nazvana je Okultna Inteligencija (Sehel Nistar, שכל נסתר) zato što predstavlja blistavi sjaj intelektualnih vrlina koje se čuvaju očima intelekta i verskim kontemplacijama.”

Alternativni nazivi: Postojanost.

יהוה צבאות
Ime: Adonaj Cavaot
Gospodar Mnoštva

חניאל
Entitet: Haniel

אלהים
Red: Elohim Bogovi

נוגה
Svetovna predstava: Nogah Venera

חזון של נצחון
Duhovno iskustvo: Hozen šel Necahon
Vizija trijumfalne lepote

.

Vrlina: Nesebičnost.

Mana: Poročnost. Pohota.

Korespodencija u mikrokosmosu: Krsta; Bedra i noge.

Simboli: Lampa i pojas; Ruža.

Velika arkana: 7 7 7 7

7 Hrabrost;

7 Razvrat;

7 Jalovost;

7 Neuspeh.

Boja u Svetu Acilut: Ćilibar.

Boja u Briji: Smaragdna.

U Jeciri: Svetlo žućkasto-zelena.

Asiji: Maslinasta.

.

.

הוד
Hod Slava

Mitska predstava: Hermafrodit.

Položaj na Drvetu: U podnožju Stuba Strogosti.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Osma staza nazvana je Apsolutna ili Savršena Inteligencija (Sehel Šalem, שכל שלם) zato što predstavlja središrte Primordijalnog, koje nema nikakav koren na koji bi se prilepio, osim u skrivenim mestima sefire Gedula, odakle emanira svoju istinsku suštinu.

אלהים צבאות
Ime: Elohim Cavaot Bog Mnoštva

מיכאל
Entitet: Mihael

בני אלהים
Red: Bene Elohim Sinovi Božiji

ככב
Svetovna predstava: Kohav Merkur

חזון של פאר
Duhovno iskustvo: Hozen šel par
Vizija Veličanstvenosti

.

Vrlina: Iskrenost.

Mana: Nepoštenje.

Korespodencija u mikrokosmosu: Krsta i noge.

Simboli: Imena (Šemot, שמות); Strofe (peskot, פסוקות); Kecelja.

Velika arkana: 8 8 8 8

8 Brzina;

8 Nemarnost;

8 Uplitanje;

8 Razboritost.

Boja u Svetu Acilut: Ljubičasto-purpurna.

Boja u Briji: Narandžasta.

U Jeciri: Riđe-mrko crvena.

Asiji: Žućkasto-crna, prošarana belom bojom.

.

.

יסוד

Jesod Temelj

Mitska predstava: Lep nagi, jak, muškarac.

Položaj na Drvetu: U pravcu osnove Stuba Ravnoteže.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Deveta staza nazvana je Čista Inteligencija (Sehel tahur, שכל טהור) zato što ona pročišćava sve emanacije. Ona potvrđuje i koriguje sheme njihovih reprezentacija i pokazuje jedinstvenost njihove konstrukcije, bez umanjivanja ili deobe.

שדי אל חי
Ime: Šadaj El Haj Svemoćni živi Bog

גבריאל
Entitet: Gabriel

כרבים
Red: Keruvim Snažni

‎לבנה‏
Svetovna predstava: Levana Mesec

חזון של מנגנון קוסמי
Duhovno iskustvo: Hozen šel manganon kosmi
Vizija kosmičkog mehanizma

.

Vrlina: Nezavisnost.

Mana: Lenjost.

Korespodencija u mikrokosmosu: Reproduktivni organi.

Simboli: Miomirisi i sandale.

Velika arkana: 9 9 9 9

9 Snaga;

9 Sreća;

9 Okrutnost;

9 Dobitak.

Boja u Svetu Acilut: Indigo.

Boja u Briji: Ljubičasta

U Jeciri: Izrazito tamno purpurna.

Asiji: Limun žuta, prošarana azurnom bojom.

.

.

מלכות
Malhut Kraljevstvo

Mitska predstava: Mlada krunisana i ustoličena žena.

Položaj na Drvetu: U podnožnju Stuba Ravnoteže.

Sefer Jecira” (ספר יצירה): ”Deseta staza nazvana je Blistavom inteligencijom (Sehel mitnocerc, שכל מתנוצץ) zato što se uzdiže iznad svake glave i sedi na Prestolu sefire Bina (בינה). Ona zrači sjajem svih Svetlosti i podstiče emanaciju iz krunske sefire Keter (כתר).

Alternativni nazivi: Kapija. Kapija Smrti. Kapija Senke Smrti. Kapija Suza. Kapija Pravde. Kapija Molitve. Kapija Ćerke Moćnika. Kapija Bašte Edena. Inferiorna Majka. Malka (Kraljica, מלכה). Kala (Nevesta, כלה). Devica.

אדני הארץ
Ime: Adonaj Ha’Arec Gospod Zemlje

סנדלפון
Entitet: Sandalfon Duša Mesije

אשים
Red: Ešim Duše vatre

חלם היסודות
Svetovna predstava: Holem Ha’Jesodot
Sfera Elemenata

חזון של המלאך השומר
Duhovno iskustvo: Hazon šel Ha’Malah Ha’Šomer
Vizija Anđela Čuvara

.

Vrlina: Sposobnost razlikovanja tananih odlika i razlika.

Mana: Inercija. Tvrdičluk.

Korespodencija u mikrokosmosu: Stopala. Anus

Simboli: Oltar dvostruke kocke; Ravnokraki krst; Magijski krug; Trougao umetnosti.

Velika arkana: 10 10 10 10

10 Ugnjetavanje;

10 Zasićenost;

10 Propast;

10 Bogatstvo.

Boja u Svetu Acilut: Žuta.

Boja u Briji: Limun žuta, maslinasta, mrko-žućkasta i crna.

U Jeciri: Limun žuta, maslinasta i crna.

Asiji: Crna, sa žutim prugama.

.

.

.


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments