Zastave i obeležja

/ Studija istorije, simbolike i primene na zastavama sveta /

.

Jedna od mojih opsesija jesu zastave sveta i igre boja na njima. Oduvek sam njima bio opčinjen, odnosno snagom koju su simbolizovale i simbolizuju do današnjeg dana. Sama činjenica da ispred desetina ili stotina miliona ljudi stoji jedan simbol koju ujedinjuje njihove težnje, ideje i čitavu prošlost budila posebno strahopoštovanje i divljenje. Na ovim primerima vidi se apsolutna snaga primene simbola, kao i snaga koja im može biti pridodata i konkretno materijalizovana kroz veru čitavih nacija (kao kolektivno nesvesno).

.

Veksilologija

naučno proučavanje zastava

Naziv je oko 1957. godine uveo Vitni Smit (Whitney Smith) iz SAD, najistaknutiji veksilolog na svetu i autor mnogih knjiga i članaka na ovu temu. U početku je smatrana delom heraldike, a neki je smatraju i granom semiotike. Osoba koja proučava zastave je veksilolog, a neko ko ih stvara je veksilograf. Reč veksilologija je sinteza latinske reči vexillum i grčke reči λογος (nauka). Vexillum je bio tip zastave koga su koristile rimske legije tokom klasičnog perioda. Za razliku od današnjih zastava, bio je uspravno postavljen i okačen na koplje.

Veksilolozi su aktivni u nekoliko nacionalnih asocijacija pod pokroviteljstvom FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques), a svake druge godine ova asocijacija organizuje Međunarodni kongres veksilologije.

National flags are potent patriotic symbols with varied wide-ranging interpretations.

.

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments