Permutacije Tetragramatona

/ אבגיתץ קרעשטן נגדיכש בטרצתג חקבטנע יגלפזק שקוצית /

.

Prilikom rada sa osnovnim četvoroslovnim Imenom, Tetragramatonom (Adonaj, יהוה), ali i drugim Imenima, vrlo je važno da se pri izgovoru na svako slovo obrati posebna pažnja i da se, potom, permutuje na odgovarajući način, a sve u skladu sa svojim značenjem ali i širim kontekstom teksta u okviru kojeg se i pronalazi. Tim povodom, jednu od osnovnih, i često primenjivanih, tehnika davno je još razvio i ustanovio rabi Eliezer iz Vormsa (אלעזר מוורמייזא), čime je dobijena baza daljeg razvoja jevrejskih meditativnih tehnika koja je usledila, a koja se prečesto bazično vraća upravo na rad ovog velikog znalca jevrejske misli. No, pored nesumnjive mističke prirode, ona je podjednako primenljiva i u dubljim tumačenjima gematrije (גמטריא) i temure (תמורה).

Osnovna ideja leži u tome da svako pojedinačno slovo, iz reči sa kojom se radi,  bude kombinovano sa četiri slova Tetragramatona, odnosno – kroz korišćenje njegovih pet samoglasnika (vokala). S obzirom da hebrejski jezik ne koristi vokale na način na koji smo navikli kroz praksu govora indoevropskim jezicima, u ovom slučaju služimo se tačkama i crticama ispod slova (nikud, ניקוד):

 ֻ   ֹ   ִ   ֵ   ָ

אָ אֵ אִ אֹ אֻ
U   O   I   E   A

Počnemo li od reči Adonaj (יהוה) i slova Alef (א), ono po ovom principu mora biti u kombinovano s Jud (י) i samoglasnikom u kombinaciji s njim. Potom istu stvar činimo i sa slovom He (ה), te Vav (ו) i na kraju ponovo He (ה). Po ovom istom principu možemo da nastavimo dalje i prođemo sva slova hebrejskog alefbeta sa kojima radimo. Obzirom da se zvuk Alefa vezuje za grudni koš, sva pažnja i mentalni fokus praktikanta usmerava se na ovaj deo tela prilikom izgovaranje formule.

El Dio Alto / Šira U’Tfila

.

Izdvojen primer rada sa slovom alef:

אֻיֻ אָיָ אִיִ אֵיֵ אֹיֹ
AuJu AaJa AiIi AeJe AoJo

אֻהֻ אָהָ אִהִ אֵהֵ אֹהֹ
AuHu AaHa AiHi AeHe AoHo

אֻוֻ אָוָ אִוִ אֵוֵ אֹוֹ
AuVu AaVa AiVi AeVe AoVo

אֻהֻ אָהָ אִהִ אֵהֵ אֹהֹ
AuHu AaHa AiHi AeHe AoHo

.

Za svako slovo može se koristiti, takođe, i dijagram 221/231 Kapije, gde svaka celokupna sekvenca uključuje ukupno 442 slova, te da bi se napravio pun krug i obradilo svih 22 slova alefbeta, mora se proći kroz ukupno 4,862 slova dijagrama Kapije. Svako pojedinačno slovo provlači se kroz filter 5 primarnih samoglasnika, i četiri slova Tetragramatona – ukupno 20 izgovora za svako slovo. To nas na posletku dovodi do sveukupnog broja kombinacija koje trebaju biti izgovorene – njih 97,240. Ukoliko kažemo da je u proseku moguće izgovoriti četiri sloga u jednoj sekundi, okvirno bi bilo potrebno oko 7 sati da se kompletira čitav proces. U ovu kompleksnu praksu treba implementirati i pravilno disanje za vreme izgovaranja slovnih zvukova. Pre svakog slova vazduh treba udahnuti; između parova sledi dva udisaja; a između redova ne više od pet. Pokreti glave za vreme ove prakse blago trebaju da oslikavaju i oblik vokala koji se izgovara, dok se sve vreme sedi, ili stoji, u pravcu istoka. Model permutacija koje će ispod biti prikazan predstavlja razrađeni sistem rabija Abulafije (אברהם בן שמואל אבולעפיה), za koji se pretpostavlja da je u dubokoj vezi sa nekim još daljim i starijim načinima pri čitanju hebrejskih slova u meditativne svrhe.

Cilj je da praktikant izgovara slova zajedno sa onim slovima kojima je imenovan Adonaj (יהוה). Ali umesto direktne primene 5 primarnih vokala, mora biti primenjena svaka moguća kombinacija, 25 po svakoj pojedinačnoj.

Dakle:

י ה ו ה

Inkantacija s početnim slovom Jud:

 

איֹ איָ איֵ איִ איֻ

AoJo AoJa AoJe AoJi AoJu

אָיֹ אָיָ אָיֵ אָיִ אָיֻ

AaJo AaJa AaJe AaJi AaJu

אֵיֹ אֵיָ אֵיֵ אֵיֹ אֹיֻ
AeJo AeJa AiJe AiJi AiJu

אִיֹ אִיָ אִיֶ אִיִ אִיֻ
AiJo AiJa AiJe AiJi AiJu

אֻיֹ אֻיָ אֹיֵ אֹיִ אֻיֻ
AuJo AuJa AuJe AuJi AuJu

יֹאֹ יֹאָ יֹאֵ יֹאִ יֹאֻ
JoAo JoAa JoAe Jo Ai JoAu

יָאֹ יָאָ יָאֵ יָאִ יָאֻ
JaAo JaAa JaAe JaAi JaAu

יֵאֹ יֵאָ יֵאֵ יֵאִ יֵאֻ

JeAo JeAa JeAe JeAi JeAu

יִאֹ יִאָ יִאֵ יִאִ יִאֻ
JiAo JiAa JiAe JiAi JiAu

יֻאֹ יֻאָ יֻאֵ יֻאִ יֻאֻ
JuAo JuAa JuAe JuAi JuAu

.

.

Inkantacija sa slovom He:

 

אֹהֹ אֹהָ אֹהֵ אֹהִ אֹהֻ

AoHo AoHa AoHe AoHi AoHu

אָהֹ אָהָ אָָהֵ אָהִ אָהֻ

AaHo AaHa AaHe AaHi AaHu

אֵהֹ אֵהָ אֵהֵ אֵהִ אֵהֻ
AeHo AeHa AeHe AeHi AeHu

אִהֹ אִהָ אִהֵ אִהִ אִהֻ
AiHo AiHa AiHe AiHi AiHu

אֻהֹ אֻהָ אֻהֵ אֻהִ אֻהֻ
AuHo AuHa AuJe AuHi AuHu

הֹאֹ הֹאָ הֹאֵ הֹאִ הֹאֻ
HoAo HoAa HoAe HoAi HoAu

הָאֹ הָאָ הָאֵ הָאִ הָאֻ
HaAo HaAa HaAe HaAi HaAu

הֵאֹ הֵאָ הֵאֵ הֵאִ הֵאֻ

HeAo HeAa HeAe HeAi HeAu

הִאֹ הִאָ הִאֵ הִאִ הִאֻ
HiAo HiAa HiAe HiAi HiAu

הֻאֹ הֻאָ הֻאֵ הֻאִ הֻאֻ
HuAo HuAa HuAe HuAi HuAu

.

.

Inkantacija sa slovom Vav:

 

אֹוֹ אֹוָ אֹוֵ אֹוִ אֹוֻ

AoVo AoVa AoVe AoVi AoVu

אָוֹ אָוָ אָוֵ אָוִ אָוֻ

AaVo AaVa AaVe AaVi AaVu

אֵוֹ אֵוָ אֵוֵ אֵוִ אֵוֻ
AeVo AeVa AeVe AeVi AeVu

אִוֹ אִוָ אִוֵ אִוִ אִוֻ
AiVo AiVa AiVe AiVi AiVu

אֻוֹ אֻוָ אֻוֵ אֻוִ אֻוֻ
AuVo AuVa AuVe AuVi AuVu

וֹאֹ וֹאָ וֹאֵ וֹאִ וֹאֻ
VoAo VoAa VoAe VoAi VoAu

וָאֹ וָאָ וָאֵ וָאִ וָאֻ
VaAo VaAa VaAe VaAi VaAu

וֵאֹ וֵאָ וֵאֵ וֵאִ וֵאֻ

VeAo VeAa VeAe VeAi VeAu

וִאֹ וִאָ וִאֵ וִאִ וִאֻ
ViAo ViAa ViAe ViAi ViAu

וֻאֹ וֻאָ וֻאֵ וֻאִ וֻאֻ
VuAo VuAa VuAe VuAi VuAu

.

.

Inkantacija sa završnim slovom He:

 

אֹהֹ אֹהָ אֹהֵ אֹהִ אֹהֻ

AoHo AoHa AoHe AoHi AoHu

אָהֹ אָהָ אָָהֵ אָהִ אָהֻ

AaHo AaHa AaHe AaHi AaHu

אֵהֹ אֵהָ אֵהֵ אֵהִ אֵהֻ
AeHo AeHa AeHe AeHi AeHu

אִהֹ אִהָ אִהֵ אִהִ אִהֻ
AiHo AiHa AiHe AiHi AiHu

אֻהֹ אֻהָ אֻהֵ אֻהִ אֻהֻ
AuHo AuHa AuJe AuHi AuHu

הֹאֹ הֹאָ הֹאֵ הֹאִ הֹאֻ
HoAo HoAa HoAe HoAi HoAu

הָאֹ הָאָ הָאֵ הָאִ הָאֻ
HaAo HaAa HaAe HaAi HaAu

הֵאֹ הֵאָ הֵאֵ הֵאִ הֵאֻ

HeAo HeAa HeAe HeAi HeAu

הִאֹ הִאָ הִאֵ הִאִ הִאֻ
HiAo HiAa HiAe HiAi HiAu

הֻאֹ הֻאָ הֻאֵ הֻאִ הֻאֻ
HuAo HuAa HuAe HuAi HuAu

 

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments