Ejn Kelohejnu (אין כאלהינו)

/ Nema nijednoga kao našega Boga /

.

Ejn Kolhejnu je još jedna od čuvenih jevrejskih pesama/himni koja se ujedno smatra i svojevrsnom zaobilaznom molitvom s ciljem da se ne prekrši zabrana uzaludnog izgovaranja Božijeg Imena i Njegovog skrnavljenja (לא תשא לשוא) i ponekad se izgovara pri kraju jutarnje službe (šahrit, שחרית). U aškenazi tradiciji (אשכנזי) izvan prostora današnjeg Izraela (medinat Israel, מדינת ישראל) ona se jedino izgovara na kraju Šabata (שבת) ili drugih završnih festivalskih ceremonija. S druge strane, u Izraelu i među jevrejima sefardima (ספרד) onda se može izgovarati na dnevnoj bazi tokom jutarnjih službi u toku nedelje. Osim njenog pevanja ona može biti i jednostavno pročitana, ili izgovorena u mislima svih ponaosob, te nije previše važan deo sâme službe.

Nju čini 20 pojedinačnih rečenica gde se svaka od njih smatra blagoslovom. S obzirom da su jevreji podstaknuti da dnevno izgovore i do 100 blagoslova, Ejn Kolehejnu tu ima poseban značaj, jer: radnim danima Šmone Esre (שמונה עשרה) ili Amida (Tefilat Ha’Amida, תפילת העמידה) broji 19 blagoslova i njih tri puta na dan izgovaramo, dakle ukupno – 57 blagoslova te ostaje njih 43 tokom drugih delova dnevne službe, kao i za vreme drugih verskih dešavanja u toku dana. A za vreme Šabata i drugih praznika Amida se sastoji od samo 7 blagoslova… Otud imamo Ejn Kelohejnu (אין כאלהינו) kojom se osiguravamo da ćemo reći bar 100 blagoslova na dan, pa čak i danima kada je Amida kraća.

.

אין כאלהינו

מי כאלהינו מי כאדונינו
מי כמלכנו מי כמושיענו

Mi kelohejnu, mi kadonejnu
mi kemalkenu, mi kemošienu
Ko je kao naš Bog?
Ko je kao naš Gospod?
Ko je kao naš Kralj?
Ko je kao naš Spasitelj?

אין כאלהינו אין כאדונינו
אין כמלכנו אין כמושיענו

Ejn kelohejnu ejn kadonejnu 
ejn kemalkenu ejn kemošienu
Nema nijednog kao našeg Boga
Nema nijednog kao našeg Gospoda
Nema nijednog kao našeg Kralja
Nema ni jednog kao našeg Spasitelja

ברוך אלהינו ברוך אדונינו
ברוך מלכנו ברוך מושיענו

Baruh Elohejnu baruh Adonejnu
baruh Malkenu baruh Mošienu
Blagosloven neka je naš Bog
Blagosloven neka je naš Gospod
Blagosloven neka je naš Kralj
Blagosloven neka je naš Spasitelj

נודה לאלהינו נודה לאדונינו
נודה למלכנו נודה למושיענו

Node lelohejnu node ladonejnu
node lemalkenu node lemošienu
Dozvolite da zahvalimo Bogu našem
Dozvolite da zahvalimo Gospodu našem
Dozvolite da zahvalimo Kralju našem
Dozvolite da zahvalimo Spasitelju našem

אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו

Ata Hu Malkenu Ata Hu Mošienu
Ti si naš Kralj, Ti si naš Spasitelj

אתה הוא אלהינו אתה הוא אדונינו

Ata Hu Elohejnu Ata Hu Adonejnu
Ti si naš Bog, Ti si naš Gospod

.

U tekstu imamo četiri različita Imena kojima se Bogu obraćamo:

אלהים | Elohim, Bog

אדון | Adon, Gospod

מלך | Meleh, Kralj

מושיע | Mošia, Spasitelj

I sva ova pomenuta Imena su u istom redosledu prisutna i u tekstu Tore (תורה).

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments