Magen Avot (מגן אבות)

.

Magen Avot predstavlja jednu od jevrejskih liturgijskih pesama koja služi da se umetne u blagoslov (Beraha ahat me‘en ševa, ברכה אחת מעין שבע) petkom uveče, na doček Šabata (kabalat Šabat, קבלת שבת). Ovaj pev, za razliku od mnogih vrsta, ne datira iz drevnog perioda, već pre iz okvira srednjovekovne Evrope, a prvi znani autor koji je pisao pesme ovog tipa bio je Jozef Kimhi, rođen u Španiji pod islamom. Napisao je dve pesme da dodatno dočara lepotu ove molitve:

prva je ”Jom Šabat zakor” (יום שבת זכור) čija je svrha bila da se recituje pre početka standardnof liturgijskog dela Magen Avot, gde se svaki stih završavao slogom – hu (הו), da bi se rimovalo s prvom rečenicom Magen Avota (ha-‘el ha-kadoš še-‘en kamohu, האל הקדוש שאין כמוהו);

druga je ”Jom Šabat šamor” (יום שבת שמו), koja je trebala da se recituje prve prve linije standardnog paragrafa pesmei svaki stih se završavao slogom – lehem (להם), da bi se rimovalo s krajem druge linije teksta (ki vam raza le-haniah lahem, כי בם רצה להניח להם).

.

Ovde dve pesme imale su dve različite sudbine; Jom Šabat zakor je postala veoma popularna i pojavljuje se u mnogim rukopisima i recituje se i danas u zapadnim Aškenaskim sinagogama za vreme večernje služe Šavuota (שבועות), kada pada na Šabat. Iako je Jozef bio iz Španije, žanr je postao izuzetno popularan u Nemačkoj i inspirisala je mnoge kasnije autore na svežu kreativnost. Ezra Flišer, učenjak iz perioda XX veka, sakupio je iz Aškenaskih rukopisa čak 18 sličnih pesama, različitih autora, za različite prilike tokom godine: za Šabat (שבת) kada pada na mlad mesec, Hanuku (חנוכה), Roš Ašana (ראש השנה) i druge prilike. Sve su bile izuzetno inspirisane originalnom pesmom i svaka od njih sadrži završni stih na hu, kao i originalna pesma.

.

מגן אבות בדברו

מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו. המניח למו בשבת קרשו. כי בם רצה להניח להם. לפניו נעברד ביראה ופהד.ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות ורוב ההודאות. לאדון השלום. מקדש השבת. ומברך השביעי. ומניח בקדשה לעם מדשני עונג. זכר למעשה בראשית

.

Prevod: Njegova reč beše zaštita Praocima, izrekom svojom oživljava mrtve Bog Sveti, niko nije poput Njega. Narodu Svom mirovanje daje na sveti dan Subote Njegove, jer njih je zavoleo i mirovanje dade im. Njemu ćemo lsužiti u strahu i trepetu i Imenu Njegovom hvalu ćemo odavati svakog dana i uvek blagoslovima i mnoštvom hvalospeva Gospodaru mira, Koji posvećuje Subotu i blagoslovi dan sedmi, i mirovanje u svetosti daje narodu blaženom u milini kao uspomenu na Stvaranje sveta.

Transliteracija: Magen avot bid’varo, m’hajei meitim b’ma-amaro. Ha-eil hakadoš še-ein kamohu. Hameini-ah l’amo b’jom šabat kodšo. Ki vam raca l’hani-ah lahem. L’fanav na-avod b’jir-a vafahad. V’node liš’mo b’hol jom tamid mei-on habrahot. Eil hahoda-ot Adon hašalom. M’kadeiš hašabbat um’vareih š’vi-i. Umeini-ah bikduša l’am m’dušnei oneg. Zeiher l’ma-asei b’reišit.

.

.

Prevod molitve Magen Avot preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments