Pitagorina dekada

/ 1 + 2 + 3 + 4 += 10 /

.

I

Način izražavanja Ideje

1 je Bog

II

Materija

III

Pojavni svet

Monada/Duada

IV

Tetrada

oblik savršenstva, izraz praznine

V

Dekada

suma svega, obuhvata čitav kosmos

.

Platonov (Πλάτων) Bog je univerzalna ideacija i kada Pavle kaže: ”Iz njega, i kroz njega, i u njemu su sve stvari”, on u svom mudrom umu sigurno ima Princip – jer ključ za pitagorejske dogme je ključ za svaku filozofiju. To je opšta formula jedinstva u mnoštvu (ili jedinstvenosti u mnogostrukosti), Jednog koji razvija mnoge i prožima Sve.

Kad je nastupilo poništenje kao njegov ishod, veliko Biće, Gospod koji postoji Sam od Sebe, iz kojeg i kroz kojeg su sve stvari bile, jesu i biće, (…) rešio je da iz svoje vlastite srži proizvede raznolikost.

Kombinacija hiljadu elemenata, a ipak izraz jednog jedinog Duha.

Haos za čulo, a kosmos za razum

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments