Ol Sonuf Vaoresagi

.

Naziv slike: Ol Sonuf Vaoresagi
(na enohijanskom)

Prevod na srpski jezik: Vladam nad tobom

Redni broj: 43

Datum nastanka: 10. 01. 2011. (16:21:26), prvi rad iz 2011. godine.

U kratkim crtama: Grafički prikaz entiteta iz reona nesvesnog sa kojim je moguć nivo interakcije u zavisnosti od istreniranosti lucidnog sanjanja.


Ol Sonuf Vaoresagi

Ili u punom nazivu:

Ol sonf vorsg, goho Iad balt, lansh calz vonpho
I reign over you, says the God of Justice, in power exalted above the firmaments of wrath.

.

Radi se o tekstu iz Prvog enohijanskog Ključa čuvenog Džona Dija (John Dee) koji je korišćen u radu sa Edvardom Kelijem (Sir Edward Kelley) i pokušajima zapisivanja i dubljeg tumačenja ovog neobičnog jezika. Enohijanski jezik je izuzetno sličan semitskim jezicima, posebno hebrejskom, po načinu naknadnog umetanja vokala među suglasnike. Rečenica koju sam uzeo za naziv ove slike utoliko je direktno povezana sa nečim što ja identifikujem sa podvojenim aspektom sopstvene ličnosti, odnosno entitetom koji mi omogućava rad na slikama koje ovde predstavljam, i iz kojih kasnije generišem i tekstove kroz analizu. Precrtavam ih onakve kakve ih vidim u serijama snova na određenu temu/pitanje, tako da se može reći da je On izuzetno važan činilac u mom likovnom stvaralaštvu. On me je oblikovao.  Obzirom da većinu svojih radova vezujem za lucidno sanjanje, tako je dobar broj radova nastao kroz neku vrstu komunikacije sa entitetom kojeg sam ovde po prvi put vizuelno uobličio.

Prikazan u detaljnijoj varijanti u odnosu na sliku koja mu je prethodila, odnosno Njegovo predstavljanje u okviru okruženja u kome se nalazi: His Mental Highness.

The ego is not sharply separated from the id;

Its lower portion merges into it… But the repressed merges into the id as well, and is merely a part of it. The repressed is only cut off sharply from the ego by the resistances of repression;

It can communicate with the ego through the id.

(Sigmund Freud, 1923)

Na vrhu slike vidimo reljefno predstavljeno ružu (u bojama bele, crne i crvene) koja predstavlja bliskost ove komunikacije materijalnom svetu, na koji inače i utiče onime što mi poručuje. Njegova glava je uronjena u taj reljef, dok bela boja formira neku vrstu oreola nad njim. Takođe, rogovi predstavljaju njegovu uzvišenu prirodu, kao i nesputanu prirodu koju mi ovde predočava. Na neki način to sam ja, mimo ega, Volja bez spoljnih faktora koji bi je ometali.

Trougao označava trijadu koja upravo opisuje Njegovu ulogu u mom radu, ali i u svakome od nas, dok sam ispod dao i simbol koji osvešćuje ovu našu vezu, odnosno predstavlja simbol našeg odnosa. Relacije obostrane komunikacije koja je i iznedrila moje slike, koje predstavljaju neku vrstu moje auto-psihoanalize podeljene po ključnim rečima. Na dnu vidimo lunarni princip, princip priziva obog uticaja u radu.

Naravno, vezuje se za simboliku Meseca i lucidnog sanjanja:

.

ID

EGO

SUPER-EGO

.

Id je prema psihoanalitičkoj teoriji ličnosti jedan od tri dela strukture ličnosti, pored ega i super-ega. Id je prvobitna instanca ličnosti koja, zbog svoje nagonske prirode, ne poznaje zakone vremena, logike i morala i u kojoj ne postoje vreme i prostor. Frojd je id označio kao arhaičnu oblast i jezgro nagonskih sila čiji je jedini cilj neposredno i potpuno zadovoljenje. Zbog svoje fluidne i neorganizovane energije i nerazumnosti, snaga ida je nedostupna svesti. Zato se sve što se događa u idu može razumeti putem analize slobodnih asocijacija, snova i simptoma neurotičnih poremećaja. Prema psihoanalitičkoj teoriji iz prvobitnog sirovog materijala ida kasnije se, procesima diferencijacije, razvijaju druge (pod-)strukture, a pre svega ego.

Ego je središnji deo trodelne strukture ličnosti, nastao modifikacijom ida u dodiru sa spoljašnjim svetom. Kao središnja instanca ličnosti često je proglašavan „slugom“ ida i superega. Najvažniji zadatak ega je da se upravlja principom realnosti. Time on igra glavnu ulogu u integraciji pojedinih psihičkih delova ličnosti u skladnu celinu. Ukoliko ego ne uspeva da „pomiri“ težnje ida sa merilima super-ega često se javljaju različiti mehanizmi odbrane. I u takvim slučajevima uloga ega u prilagođavanju stvarnosti ostaje najvažnija jer u suprotnom dolazi do poremećaja u funkcionisanju ličnosti.

Super-ego je, po Frojdu, deo organizacije psihološkog aparata ličnosti koji je nosilac moralnih normi. Formira se tokom procesa socijalizacije u najranijem detinjstvu.

Ego psihologija je savremeni i vrlo uticajan pravac u psihoanalizi koji na nov način stavlja Ego u svoje središte, posebno potencira ulogu Ega u procesu adaptacije. Predstavnici Ego psihologije smatraju da se Ego ne razvija iz Ida već se oba dela ličnosti razvijaju iz zajedničke neizdiferencirane matrice. Oni posebno ističu primarne, autonomne funkcije Ega, kao što su saznajne, funkcije opažanja, pamćenja, mišljenja i odlučivanja. U skladu sa poimanjem suverenosti i samosvojne snage Ega, teoretičari ovog smera smatraju da postoji oblast Ega koja je beskonfliktna, što znači da postoje procesi i funkcije Ega koji nisu u sukobu sa Idom, Super-egom ili stvarnošću.

ODABIR SLIKA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments