Crucia Circulæ

.

Naziv slike: Crucia Circulæ

Prevod na srpski jezik: Krug teskobe (rađanja)

Redni broj: 44

Datum nastanka: 03. 02. 2011. (14:14:45), drugi (po motivu centralni) rad iz serije 2011.

U kratkim crtama: Slikovit prikaz preobražaja i misterije porođajnih muka na putu to davanja savršenstva svetu.


Misterija rađanja. Stvaranja. Simbolizovano stvaranjem bisera iz zlatne školjke (piramide), kroz aluziju na sefiru Tiferet (lepote, תפארת), odnosno na 30. stazu Sunce (ר), koja je spaja sa sefirom Jesod (temelj, יסוד). Biser kroz simboliku jarkog Sunca, jutarnjeg Sunca (onog koji spašava), kroz sliku čistote, svežine. Na taj način ujedno se govori i o mesijanstvu i spuštanju Njegovog prisustva na materiju stazama Reš (ר) – Tav (ת). Crucia Circulæ zajedno sa Delusional Sol formira svojevrsnu celinu, odnosno životni tok zvezde Sol.

Slika je jasno podeljena u dve celine, iako kompletna poruke proističe iz obe. Donjim delom slike dominira zlatna piramida, čijim se otvaranjem rađa tzv. biser nižih svetova u purpurnoj boji Jesoda, stazom Reš, te dalje i stazom Tav do sefire Malhut (kraljevstvo, מלכות), odnosno i poslednje instance stvaranja – materije, u prevodu sa hebrejskog – kraljevstva. Biser pri izlasku širi stranice zlatne piramide Tifereta i napušta njenu utrobu, pa tako sveže otvorene stranice piramide obrazuju u rogove koji ukazuju na izvišenu prirodu ovog geometrijskog tela i njegovu povezanost s višim sferama, iznad Tifereta. Daleko od površnog hrišćanskog tumačenja rogova čija je simbolika volšebno iščupana iz konteksta. Takođe, cvet vrha piramde predstavlja povezanost svetlosnom niti sa umanjenom verzijom bisera, predstavljajući svojevrsnu astralnu vrpcu koja je često vidljiva na astralnom planu Jesoda, te se njome uspostavlja stalna veza između bisera i izvorne piramide, odnosno tela i duha. Ujedno, biser u odrazu donje slike formira tanki polumesec što čini osnovno obeležje sfere u koju upravo ulazi, jer i sam biser (krug) sija svetlošću reflektovanom sa Sunca, odnosno preuzima prirodu Meseca kao još jednog obeležja sefire kojoj pripada. Tako je i sjaj spasioca i stvari psvetljen svetlošću Početka, a ne svojom, otud aluzija na Tiferet i njegovu simboliku refleksije Ketera (krune, כתר), krune, koji je, pak, nedostižan sa stanovišta adepta materije.

Polumesec donjeg dela, zajedno sa polumesecom gornjeg dela formira centralni deo slike koji odvaja simbole ove dve sefire i obrazuje oblik skarabeja koji laganim pokretima izvlači biser. Takođe je vrlo bitno naglasiti da je perspektiva slike rotirana za 90 stepeni, ali lakšeg razumevanja i uočavanja detalja, biser je ovde okrenut ka gore, iako je njegova priroda u spuštanju ka nižim sefirama Drveta života (ec hajim, עץ חיים).

.

ODABIR SLIKA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments