Delusional Sun

.

Naziv slike: Delusional Sun

Prevod na srpski jezik: Varljivo Sunce

Redni broj: 46

Datum nastanka: 10. 06. 2012. (16:11:03), prva slika u seriji iz 2012. godine.

U kratkim crtama: Simbolika hebrejskog slova Šin (ש). Slovo plamena, slovo tri vatre… tri Juda (י).


Misterija Sunca. Misterija slova Šin (ש). Može se reći sa slikom Crucia Circulae predstavlja jednu celinu. Životni tok. Ovo slovo je slovo vatre, a i sastoji se od tri slova Jud (י), tri plamena. Samim tim hebrejska reč za vatru je (אש), šin predstavlja plamen, a Alef (א) vazduh, koji svojom prirodom raspaljuje plamen, tako vatre bez Alefa ne može biti. Na slici je prikazana jarka zvezda koja sija u punoj snazi i sjaju i dozvoljava nam da zađemo u Njenu suštinu i spoznamo delić mehanizama koji je čine uzvišenom kakva i jeste.

Radi se o šemi funkcionisanja naše zvezde, Sunca, (šemeš, שמש) na hebrejskom, po određenim načelima. Pri samom vrhu slike prikazan je uređaj koji dočarava strukturu unutrašnje zvezde, onaj koji pokreće njeno isijavanje. On prima dva čista, bela, snopa svetlosti i uz pomoć njih mašina biva pokrenuta. Radi se o konstantnom prilivu bi-polarnog naelektrisanja koji izaziva lanac reakcija. Atomska kretanja i sudari pod repom uroborosa, u smislu večite zaukupljenosti jednim procesom, konstantna borba preovladavanja načela… Proces koji će skoro zauvek trajati. Načela tog mehanizma su pod velom tajne, zato je dolaze iz crnila. U tom predelu, pri vrhu, može se videti manji trougao, tetraktis ispunjen hebrejskim slovima, koja na vrh započinju slovom Jud (י), te ispod Jud (י) He (ה), Jud (י) He (ה) Vav (ו), formirajući na kraju = Tetragramaton (Adonaj, יהוה)

Time se impregnira silina vulkanskog božanstva oličenog u JHVH.

Odmah ispod Tetragramatona može se videti, u pozadini većeg crnog trougla, upravo slovo Šin, obasjano belom zvezdom, što aludira na našu viziju Boga u Suncu. Plamena iza plamena. Sunce je taj Bog bez koga nema života i kome se svakoga dana molimo. Materijalna forma ideje koja prevazilazi naš mentalni hardver, ali funkcioniše u vidu određenih metafora, aluzija i misaonih opita koji nam daju određenu slobodu na tom polju. To svakako spada u određenu privilegiju jer za nešto treba vezivati imaginaciju i vizuelizaciju. A ispod šestara slede nacrti osnovnih oblika, gradivnih elemenata koji nastaju u ovoj vreloj peći stvaranja. Tu vidimo paralelu sa Periodnim sistemom elemenata.

Zvezda uvodi savršeni kružni element koji reakcijom (kao što i zvezde na isti način proizvode teže elemente) daruje druge oblike – kvadrat i urušeni kvadrat znan kao trougao. Ujedno kvadrat simbolizuje naš materijalni plan, koji je i poslednja instanca Velikog Stvaranja. Odatle mi započinjemo naš put ka gore.

Šestar koji bez ikakvih sumnji kaže da ovo telo stvara, da Sunce stvara, da se radi o Velikom Arhitekti. Onaj koji boravi u svom hramu mimo ljudi. Gde stopalo retko kroči. Slično kabalističkom pojmu Šehine (שכינה) koja boravi u Hramu, Bejt Amikdaš (בית המקדש) (koga trenutno nema), odnosno Boga u najpribližnijoj mentalnoj formi nama shvatljivoj, a opet izuzetno različitoj od one prave. Za vreme postojanja Hrama, u njegove najsvetije odaje ulazilo se samo jednom godišnje, na praznik Jom Kipur (יום הכיפור), tada bi prosveštenik potpuno nag i ritualno opran ulazio pred Svetinju nad svetinjama i boravio u prisustvu Šehine. To je bio vrhunski i najsvetiji čin. Boravak pred mentalnim Suncem, zagledan u Zvezdu. Ravnokraki krst simbolizuje ekvilibrijum koji upravo dovodi do stavilnosti sunca, što bi sa našeg fizičkog plana nazvali idelnim odnosom reakcija elemenata. Prikazana je pozadina funkcionisanja naše zvezde, mehanizma iza pozornice, mehanizma skrivenog od našeh svesnog domašaja. Uzvišena slika Sunca. Unutar velikog sunca pri vrhu nalazi se ono manje duhovno, u čijem centru se nalazi hebrejsko slovo Šin iz reči Šemeš koja označava sunce. Takođe, pri vrhu u manjoj piramidi upisana je vrednost Tetragramatona, kao vrhovnog pokretača sile.

.

ODABIR SLIKA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments