Avinu Šebašamajim (תפילה לשלום המדינה)

/ Molitva za dobrobit države Izrael /

.

Avinu Šebašamajim (Oče naš nebeski, אבינו שבשמים) predstavlja molitvu koja se pre svega odnosi na dobrobit države Izrael (Tefila L’Šalom Ha’Medina, תפילה לשלום המדינה) i izgovara se u mnogim zajednicama i sinagogama na Šabat (שבת) i druge velike praznike. Bazira se na ideji božanskog proviđenja namenjenog dobrobiti Države Izrael (Medinat Israel, מדינת ישראל) i njenih zvaničnika na njenom čelu. Uvedena je u službu 1948. godine od strane glavnih rabina aškenaske (Isak HaLevi Hercog, יצחק אייזיק הלוי הרצוג) i sefardske (Ben-Zion Meir Hai Uziel, בן ציון מאיר חי עוזיאל) struje judaizma, povodom osnivanja moderne države nakon II svetskog rata.

Tada je, 20. septembra 1948, ova molitva po prvi put bila objavljena u novinskom izdanju ”Ha’Cofe” (הצופה), dok je dan kasnije ugledala i izdanju u uglednom ”Ha’Arecu” (הארץ).

Ona glasi:

.

אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו
Avinu šebašamajim, cur Jisrael ve’goalo
Oče naš na nebesima, steno i iskupitelju Izraela

ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאלתנו
Bareh et medinat Jisrael reišit semihat geulateinu
Blagoslovi Državu Izrael, prvu manifestaciju našeg iskupljenja

הגן עליה באברת חסדך ופרש עליה סכת שלומך
ושלח אורך ואמתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך

Štitite je svojom ljubavlju, obuhvatite je u miru svom i
darujte svoje svetlosti i istine vođama svojim, slugama i
savetnicima i pomilujte ih svojim savetima dobrim

Hagen alejha be’evrat hasdeha ufros alejha sukat
šelomeha, ušlah oreha va’amiteha leroašejha, sareiha,
ve’joatsejha, ve’taknejim be’eica tova milefanejha

.

Koncept Oca na nebesima (Av Ba’Šamajim, אב בשמיים) ima jake korene u jevrejskoj Bibliji (Tanahu, תנ”ך) i kao takav pojavljuje se na mnogim mestima u tekstu Tanaha, ali i među talmudskim autorima. To se takođe može jasno videti i kroz Avinu Malkenu (Oče naš, Kralju naš, אבינו מלכנו) koje na sličan način donosi ideju božanskog oca. Među hasidima možemo naići i na termin tatenju (טאטעניו), što ponovo aludira na isto značenje, ali je koren reči u ovom slučaju slovenski (tata, טאטע) jer se radi o jidišu. Logično je da je prevod – naš tata. Njeno izvođenje uglavnom se vezuje za cionistički pokret jer u velikoj meri govori o početku iskupljenja i povratku u Erec, te se i vezuje za sekulaziram. S druge strane, ta praksa je daleko starija i zabeleženo je da je i u daljoj prošlosti psotojalo više pesama koje su slavile državničku vladavinu.

Dugi niz godina za ovu pesmu je važila da je komponovana od strane Šmuela Agnona (ש”י עגנון), dobitnika nobelove nagrade za književnost iz 1966. godine, ali je kasnije utvrđeno da je Šaj Agnon samo jedan od urednika molitve, a na zahtev njenog originalnog autora rabi Hercoga, što je potvrdio i njegov sin Hemdat. No, čuveni izraelski skolar Dr Joel Rapel utvrdio je njeno definitivno autorstvo i pripisana je gore pomenutom, prvom vrhovnom aškenaskom rabinu, Isaku Hercogu. Dok je pesma kasnije samo delimično uređena od strane nobelovca Agnona.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments