Mizmor L’David (מזמור לדוד)

.

Mizmor Le’David, ili u prevodu Hvalospev Davidov, pripada Psalmima (Tehilim, תהילים), konkretno 29. i predstavlja jednu od knjiga Jevrejske ”Biblije” (Tanah, תנ”ך), odnosno onoga što hrišćani nazivaju svojevrsnim Starim zavetom. Psalmi su molitve u stihovima i čini ih njih 150, a većina njih pripisuju se kralju Davidu (David Ha’Meleh, דוד המלך) koje je on ispevao tužan, ili srećan. No, ovaj Psalm peva se po običaju na Šabat (שבת), te odmah nakon izvođenja Jedid Nefeš (ידיד נפש).

Peva se i tokom jutarnje molitve (šahrit, שחרית) kada se ”Tora” (תורה) vraća u aron ha’kodeš (ארון הקודש).

Neke tradicije održavaju i običaj Mizmor Le’Davida i na praznike poput Sukota (סוכות) i Šavuota (שבועות), dva od tri hodočasna praznika (šaloš regalim, שלוש רגלים), uz svakako i Pesah (פסח).

.

קול יהוה על המים
אל הכבוד הרעים יהוה
על מים רבים

Kol Adonaj al hamajim el hakavod
hirijm Adonaj al majim rabijm

הבו ליהוה כבוד
שמו השתחוו ליהוה
בהדרת קדש

Avu l’Adonaj k’vod šemo hištahavu
l’Adonaj b’hadrat kodeš

 מזמור לדוד הבו ליהוה
בני אלים הבו
ליהוה כבוד ועז

Mizmor l’David avu l’Adonaj b’nej
elim avu l’Adonaj kavod vaoz

וירקידם כמו עגל
לבנון ושרין כמו
בן ראמים

Vajar’kijdem k’mo egel l’vanon
v’sir’jon k’mo ven remijm

קול יהוה שבר
ארזים וישבר יהוה
את ארזי הלבנון

Kol Adonaj šover arazijm vaj’šaber
Adonaj et-ar’zej hal’vanon

קול יהוה
בכח קול
יהוה בהדר

Kol-Adonaj bakoah
kol Adonaj beadar

.

קול יהוה יחולל אילות
ויחשף יערות ובהיכלו
כלו אמר כבוד

Kol Adonaj j’holel ajalot vaJehesof
j’arot uv’hejkalo kulo omer kavod

קול יהוה יחיל
מדבר יחיל יהוה
מדבר קדש

Kol Adonaj jahijl mid’bar jahijl
Adonaj mid’bar kadeš

קול יהוה
חצב להבות
אש

Kol Adonaj hocev
lahavot eš

יהוה עז לעמו יתן יהוה
יברך את עמו בשלום

Adonaj oz l’amo jiten Adonaj
j’vareh’ et amo bašalom

יהוה למבול ישב וישב
יהוה מלך לעולם

Adonaj lamabul jašav vaješev
Adonaj meleh’ l’olam

.

Prevod:

Hvalospev Davidov. Dajte Gospodu, o, sinovi Božiji, dajte Večnome slavu i moć. Dajte Gospodu slavu Imena Njegovog, prostrite se Gospodu u krasoti Svetinje Njegove. Ori se jeka Gospodnja nad vodama, Bog slave zagrmeo je, Gospod je nad vodama silnim. Glas je Gospodnji sila, glas je Gospodnji sjaj.

Glas Gospodnji kedrove lomi, razlomio je Gospod kedrove libanske. Kao tele poskakuje od Njega Liban, i Sirjon kao bivo mlad. Glas Gospodnji seče plamen ognjeni. Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kadeš. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma odelo skida, a u Svetinji Njegovoj sve kliče: Slava!

Gospod je sedeo na prestolu Svom već nad potopom, i sedeće Večni na prestolu Svom kao Kralj doveka. Gospod će dati snagu narodu Svom, Gospod će blagosloviti narod Svoj mirom.

Prevod molitve preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd..

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments