Hebrejski akronimi i skraćenice

/ Neka mu duša bude puna života /

.

Kada govorimo o jezičkim skraćenicama one nikako nisu pojava savremenog doba i društva u kojem živimo, iako nam kao prve padaju na pamet baš te savremene, poput: LOL, TTYL ili IMHO. No, one kao takve postoje od drevnih dana i služe konkretnoj svrsi, bilo ona verskog ili svetovnog karaktera. Te iako se za Jevreje kaže da su narod knjige, možda bi još pravilnije bilo reći da smo narod akronima, te vrlo žive primene istih čak i u današnjem savremenom vremenu. Dakle, akronimi su veoma zastupljeni u hebrejskom jeziku, te svetim delima kojima su njime pisana, ali i u svakodnevnom govoru, na spomenicima koje svedoče o ljudima i vremenima za nama.

Moramo početi od sâmog početka i reći da knjige Tanaha, odnosno ”Jevrejske Biblije”, upravo i označavamo karakterističnom skraćenicom:

תנ”ך TaNaH – Biblija

תורה Tora – Učenje, Zakon

נביאים Nevi’im – Proroci

כתובים‎ Ketuvim – Spisi

Akronimi u ivritu koriste posebnu vrstu znaka interpunkcije, geršajim (גרשיים), odnosno navodnike ״, ali se oni u ovde koriste na drugačiji način u odnosu na skoro sve indoevropske jezike na koje smo mi po automatizmu navikli. Oni se po pravilu hebrejskog jezika upisuju između dva poslednja slova. Čuvene pojedince, rabine i mudrace, takođe označavamo akronimima, odnosno time aludiramo da su za svog života učinili nešto posebno, nešto što će ostati upamćeno za sva dalja pokoljenja. Samim tim taj običaj se očuvao u vremenu te ga isto tako i danas nalazimo u modernom hebrejskom jeziku, tako izraelski pandan američkom FBI zovemo prema skraćeniti – Šabak (שב״כ), ili Šerut Ha’Bitahon ha’Klali (שירות הביטחון הכללי). No, isti je takođe poznat i kao Šin Bet (ש״ב).

 

U nastavku slede neki od primera akronima uz koje će ova praksa biti mnogo jasnija:

ע״ה
A”H

Alajv Ha’šalom עליו השלום
Alejha Ha’šalom עליה השלום
Alehem Ha’šalom עליהם השלום

– NEKA JE MIR SA VAMA/TOBOM –

Obično se dopisuje uz ime i prezime preminule osobe.

בד״א
BD”E

Baruh Dajan Emet ברוך דיין אמת

– BLAGOSLOVEN JE JEDINI SUDIJA –

Najčešće je upućeno onome za koga smoupravo saznali da je izgubio nekoga bliskog iz svog života, nekoga koga sada oplakuje i kim oseća tugu i prazninu.

.

ב״ה
B”H

Be’zrat Ha’šem בעזרת השם
Baruh Ha’šem ברוך השם

– UZ BOŽIJU POMOĆ/BLAGOSLOV –

בס׳׳ד
BS”D

Be’Siata Di’šmaja בסיעתא דשמיא

– UZ NEBESKU POMOĆ –

Ova slova stavljamo u gornje uglove pisama.

.

אי״ה
IJ”H

Im Jirce Ha’šem אם ירצה השם

– AKO JE BOŽIJA VOLJA –

ili

– AKO BUDE BOŽIJE VOLJE –

נ״י
N”J

Nero/Nera Jair נרו\נרה יאיר

NEKA MU/JOJ JARKO SVEĆA SJA

Kada pišemo pismo nekome ko je živ, započinjemo ga umetanjem akronima, na način: ”Draga Tamara N”J, Kako si?”.

.

שליט״א
ŠLIT”A

שיחיה לאורך יומים טובים אמן
Š’jije Le’oreh Jamim Tovim Amen

DA POŽIVI MNOGE DANE UGODNE, AMEN

Običaj je da se kaže nakon pominjanja imena čuvenih i živih ljudi, često rabina.

ש״צ
Šo”C

Šalijah Cibur שליח ציבור

– JAVNI GOVORNIK –

Kaže se za osobu koja je sticajem okolnosti određena da negde javno govori, ili vodi versku službu u sinagogi.

.

תנ״ך
TaNa”H

Tora תורה, Nevi’im נביאים, Ketuvim כתובים

– JEVREJSKA BIBLIJA –

Nazivi za delove koji čine Jevrejsku Bibliju: Tora (Mojsijevo Petoknjižje), Proroci, Spisi.

ז״ל
Z”L

Zihrono li’vraha זכרונו לברכה

– NEKA SEĆANJE BUDE BLAŽENO –

Obično se dodaje u zagradi odmah pored imena preminule osobe.

.

נ״ע
N”E

Nuho Eden נוחו עדן

– POČIVAJ NA NEBESIMA –

פ״נ
P”N

Po Nikbar פה נקבר

– OVDE POČIVA –

.

פ״ט
P”T

Po Temun פה טמון

– OVDE JE SKRIVEN –

Jedna od varijacija prethodne, Po Nikbar.

תנצב״ה
TNCB”H

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
Tehi nišmato crura be’cror ha’hajim

 – NEKA MU DUŠA BUDE ŽIVOTNA

.,.

.,.

.

Znamenite ličnosti

בש״ט
BeŠ”T

Ba’al Šem Tov בעל שם טוב

Počasna skraćenica za Gospodara dobrog imena, data Izraelu ben Eliezeru, osnivaču Hasidizma (hasidut, חסידות) u judaizmu.

רמב״ם
RaMBa”M

Rabi Moše ben Majmon משה בן מימון

ili jednostavnije – Majmonides

Jedna od najznamenitijih i najuticajnijih
figura jevrejskog naroda.

 

.

רמב״ן
RaMBa”N

ili jednostavnije – Nahmonides

משה בן נחמן
Rabi Moše ben Nahman

רש״י
RaŠ”I

שלמה יצחקי
Šlomo Jichaki

Uticajni francuski skolar 11. veka.

האר״י
HaAR”I

יצחק לוריא אשכנזי
Isa’ak Lurija Aškenazi

Čuveni Safedski mistik.

.

.

.

Ređe skraćenice

א״א
A”A

Abraham Avinu אברהם אבינו

Naš otac Abraham

א״א
A”A

Adonejnu Avinu אדונינו אבינו

Naš Gospod

א״א
A”A

Iš Eloki איש אלקי

Božiji Čovek

.

אבי״ע
ABI”A

Acilut אצילות, Brija בריאה, Jecira יצירה, Asija עשיה

Četiri sveta kabalistička.

אג״ק
AG”K

Igrot Kodeš אגרות קודש

Sveta slova (kod citiranja čuvenih)

אדמו״ר
ADMO”R

אדוננו מורנו ורבינו
Adonejnu Morejnu ve’Rabejnu

Naš Gospodar, Učitelj, Rabin ____

.

אוה״ת
OH”T

Or Ha’Tora אור התורה

Komentari na Tanah,

svetla Biblije

א״ח
A”H

Ešet Hajil אשת חיל

Žena od čuvenja

אכי״ר
AKJ”R

אמן כן יהי רצון
Amen Ken Jehi Racon

Amen, neka tako (Volja) bude

.

אמ״ה
EM”H

אלקינו מלך העולם
Elokejnu Meleh Ha’olam
Gospod, kralj Vaseljene

בא״ה
BA”A

Baruh Ata Adonaj ברוך אתה ה׳

Začetak svakog blagoslova

בהמ״ק
BHM”K

Bejt Ha’Mikdaš בית המקדש

Jevrejski Hram u Jerusalimu

.

הל״מ
HL”M

הלכה למשה מסיני
Halaha Le’Moše mi’sinaj

Zakoni Mojsija sa Sinaja

הק׳
HK’

(Lešon) HaKodeš לשון הקודש

Sveti jezik, hebrejski

הקב״ה
HKB”H

הקדוש ברוך הוא
Ha’Kadoš Baruh Hu

Sveti, neka je blagosloven

.

חה״ס
HH”S

Hag Sukot חג הסוכות

Hodočasni praznik Sukot

חה״פ
HH”P

Hag Pesah חג הפסח

Hodočasni praznik Pesah

חה״ש
HH”Š

Hag Šavuot חג השבעות

Hodočasni praznik Šavuot

.

ש״ע
Š”A

Šmone Esre שמנה עשרה

Molitva Amida

ש״ק
Š”K

Šabat Kodeš שבת קדש

Šabat, sveti Šabat

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments