Avram u Abraham

/ א ב ר ה ם   א ב י נ ו /

.

Abraham je prema Bibliji praotac Jevrejskog naroda i njegovo delovanje smešta se u razdoblje između 2000. i 1300. godine pre nove ere. Knjiga Postanka (Sefer Berešit, סֵפֶר בְּרֵאשִׁית) o Abrahamu daje religiozni prikaz s tragovima triju predanja:

 • jahvist naglašava blagoslove (beraha, ברכה);
  .
 • elohist veru praoca (emuna avinu, אמונה אבינו);
  .
 • dok svešteničko ističe Savez (berit, ברית).

Kada je Avramu (אברם) promenjeno ime u Abraham (אברהם) to je učinjeno umetanjem dodatnog slova He (ה) čija je numerička vrednost 5, dok se prema široj tradiciji za to slovo vezuje i broj delova ljudskog tela, koji iznosi 248. Ovom gematrijskom vrednošću aludira se i na pet nivoa duše, sopstva. Kada je Avramu pridodato ה tim činom mu je ustupljena i vlast nad poslednjih pet delova tela – nad očima, ušima i polnim organom, kako je i naglašeno u Talmudu. Time mu je data prevlast nad celokupnim (njegovim) telom.

Još jedna konotacija ovog slova odnosi se na i pet prstiju ljudske šake. Takođe, korišćenjem He kao prefiksa, ili sufiksa na kraju reči, ona daruje ženski rod iskazu, a kao sufiks žensku pripadnost. Tako slovo He možemo tumačiti, na određeni način, i kao član –the– u engleskom jeziku.

No, njegova ključna primena leži u izgradnji četvoroslovnog Imena (Ha’Šem, השם), te kroz Tetragramaton (Adonaj, יהוה). U toj korelaciji prvo He korespondira i sa Sefirom Bina (בינה), i predstavlja ruku Božiju koja nagrađuje Svetom koji Dolazi. Drugo He nosi simboliku Sefire Malhut (מלכות) i predstavlja ruku koja nam se pruža kojom prihvatamo nagradu.

Forma Boga u kojoj On stvara čoveka predstavlja nacrt (ili plan) šire, opšte, slike Čoveka. Ova forma sastoji se od prve pomisli o stvaranju i time korespondira sa najvišim nivoom stvaranja.

U kasnijim kabalističkim tekstovima to stvaranje prvenstveno se odnosi na Adama Kadmona (אדם קדמון), drevnog (sve)Čoveka. Taj nacrt upravo se i sastoji se od 248 delova i kada je Abraham bio usavršen i kroz zapovest o obrezivanju, postao je precizni i verni duplikat svoga Tvorca. Na sve ove načine, kroz slovo He (ה), Abraham postaje dostojan sveta koji dolazi (A’Olam a’ba, העולם הבא).

Abrahamov otac bio je Terah (תרח), poreklom iz Ura. Sin Nahorov (נחור), braća su mu bili Nahor II i Haran (הרן). Terah se sa svojom porodicom iselio iz Ura i zaustavio se u Haranu. Ur je na jugu Mesopotamije, dok je Haran na severoistoku i to je prvo zabeleženo seljenje prema Obećanoj zemlji, Erecu (הארץ). Drugo je izveo Abraham sa svojom ženom Sarajom, nećakom Lotom i skupinom ljudi. Oni kreću iz Harana prema Kanaanu, te se zaustavljaju u Šekemu, Betelu, pustinji Negev, zbog gladi u Egiptu, te ponovo u Negevu, Betelu i Hebronu.

Tako, sada Abraham, prima obećanja koja se svode na tri osnovna:

 • brojno potomstvo
  .
 • zemlja
  .
 • i mesijanstvo

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneta email adresa neće biti javno dostupna.