Hebrejski kontemplativni vokabular

Što je veća separacija sopstva to je uspon duha izvesniji i učinkovitiji /

.

Jedan od ključnih razloga zašto smo tako slabo upućeni u različite sisteme kabalističke meditacije pre svega leži u tome što je skoro sva literatura na tu temu isključivo na hebrejskom jeziku i da je zaista retko pravilno prevođena na druge jezike. Slobodno mogu reći da je današnji zapadni hermetizam (okultizam) mnoge prevode velikih dela površno obradio, odnosno nedovljno jezički dočarao pun smisao rečenog u njima, često ne zalazeći u neke vrlo bitne detalje i pojašnjenja jezičkih razlika kojih svakako ima. Posebno je to problem kada znamo da dobar deo prevedenih naslova dolazi kao prevod prevoda, odnosno ne radi se o prevodu s hebrejskog na srpski, već s hebrejskog na engleski ili nemački, pa potom na druge jezike. A s obzirom da se veći deo opisane prakse u hebrejskim delima više ne praktikuje i sam rečnik koji ih je krasio lagano je nestao. Tako velika konfuzija počinje čak i sa samom hebrejskom reči za meditaciju, koja je gotovo nepoznata ljudima van hebrejskog govornog područja.

To je dovelo i do korišćenja pogrešnih termina na ovu temu pri mnogim svetskim enciklopedijama.

Jednom pošto uspostavimo pravilan vokabular bićemo u prilici da cenimo diskusije koje se tiču ove tematike, a nazvane su pravim imenom u mnogim kabalističkim klasicima. Ta jedna reč koja se uvek pominje kada o meditaciji govore mnogi veliki kabalisti, i filozofi, jeste hitbodedut (התבודדות). Glagol meditirati predstavljen je rečju hitboded (התבודד). Reč hitboded izvedena je iz korena badad (בדד), što u prevodu znači – osamiti se. Tako je bukvalno možemo prevesti i kao samoizolacija. Na drugim mestima ona označava stanje svesti koje krasi izopštavanje sopstva, izolacija individualne srži bića. Njegove esencije. Ali kada je analiziramo u kabalističkom kontekstu, reč hitbodedut ima daleko dublje značenje od fizičke izolacije i materijalnog odvajanja. Odnosi se na unutarnju osamu, gde individua mentalno razgraničava sadržaoce sopstvenih misli i ideja. Jedan od najvećih jevrejskih kabalista rabin Haim Vital (חיים ויטאל) često je govorio baš o takvom činu odvajanja, do najveće moguće mere, kao vrhunskog Čina. U tom radu osoba vrši separaciju svog duha od tela do te mere da više ni ne oseća bilo kakvu pripadnost fizičkom sopstvu i sa onim što ga vezuje za materijalni svet postojanja. Ovakvo mentalno stanje vrlo je važno za proročko iskustvo kojem teže kabalisti.

Najbolji opis tog stanja verovatno nam je ostavio rabi Levi ben Geršon (לוי בן גרשום), veliki jevrejski filozof poznatiji kao Geršonides ili Ralbag (רלב”ג).

On piše da postignuće stanja proroštva zahteva izolaciju (hibodedut) svesnosti od imaginacije, ili oba ova od drugih mentalnih (nesvesnih) centara unutar mehanizma bića. Rabi Isak iz Ake (Isak ben Šmuel d’min Ako, יצחק בן שמואל דמן עכו) takođe se služi istom definicijom kada govori o postizanju sličnih stanja svesti, otvorenim za kanalisanje znanja i vizija s drugih ravni.

On piše:

Oni ispunjavaju uslov hitbodeduta koji dovodi do umirivanja nadražajnih čulnih centara i razdvaja proces misli duha od sveukupne telesne percepcije, ogrtajući se spiritualnom esencijom transcedentalnog.

.

Dobar iskaz na ovu temu svakako daje rabi Abraham Majmonid (אברהם בן רמב”ם), sin velikog Moše Majmonidesa (Rambam, רמב”ם), koji kaže da postoje dva različita tipa izolacije:

eksterna

i interna.

.

Eksterni hitbodedut je ništa više do fizičko osamljivanje čoveka, kada je potreban mir za meditaciju. S druge strane interni hitbodedut zahteva duhovnu izolaciju od svih fizičkih stimulansa. Tek tada um postaje otvoren i podložan uticajima s viših ravni za čijim tokovima znanja teži. Otud se reč hitbodedut pre svega koristi da opiše ta dva vida izolacije unutrašnjih segmenata bića. Tako svaki drugi metod ili praksa kojom se služimo radi postizanja ovih ciljeva može biti nazvan hitbodedutom, što i jeste slučaj u mnogim delima koja se bave razmatranjem ovih tema.

Tako ova reč treba biti prevedena i shvaćena.

Tu je i primer sličnog termina koji se, zbog slabijeg poznavanja hebrejskog jezika i tematike slično prevodi prethodnom, a to je hitbonenut (התבוננות). Preciznije, značenje hitbonenuta jeste – kontemplacija, a ne meditacija. Osnovna razlika između meditacije i kontemplacije ogleda se u tome što se ovaj drugi termin odnosi na intenzivni fokus pažnje na određeni fizički objekat ili sliku (simbol).

Naravno, kontemplacija jeste meditativna tehnika ali se daleko ređe pominje u klasičnim kabalističkim tekstovima u kojima se autori pozivaju na ostvarenje najviših stanja svesti.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments