Tri Majke Postanja – א מ ש

/ On ih spali u vatri i utisnu ih u vetrove /

.

Tajna pripada trima Majkama, ili prvim elementima א מ ש (Alef, Mem, Šin), vazduhu, vodi, vatri (eteru). On (הוא) ih zapečati Svojim duhom i oblikova ih u Veliko Ime, a njima zapečati svemir u šest pravaca. On se okrenu prema gore i zapečati visinu sa י ה ו.

.


6, 2

Postoje dvadeset dva osnovna (zvuka) slova. Tri su prvi elementi (voda, vazduh, vatra), osnove, ili Majke; sedam su dvostruka slova, a dvanaest su prosta slova. Tri osnovna slova א מ ש imaju za osnovu ravnotežu. Na jednom kraju vage su vrline, a na drugom poroci, dovedeni u ravnotežu od strane jezika. Od osnovnih slova מ (M) je nemo poput vode, ש (Š) sikće poput vatre, א (A) pomiruje dah između njih.

On je stvorio realnost Ni iz čega. On je nepostojanje pozvao u postojanje i istesao kolosalne stubove od nedodirljivog vazduha. To je prikazano na primeru kombinovanja slova א (A) sa svim ostalim slovima, i svih ostalih slova sa א. Govoreći, On je stvorio sva stvorenja i sve reči snagom Jednog Imena. Kao ilustraciju, zamislite dvadeset i dve osnovne supstance iz primitivne supstance א. Proizvodnja svakog stvorenja iz dvadeset i dva slova dokaz je da su ona dvadeset i dva dela jednog živog tela.

.


9, 1

Prva tri elementa (slova Majkeא מ ש) nalikuju na vagu; na jednom kraju su vrline, a na drugom pororci, dovedeni u ravnotežu od strane jezika.

Tri Majkeא מ ש, zatvaraju veliku, prekrasnu i nepoznatu misteriju i zapečaćene su sa šest krila (ili elementarnih krugova), naime, vazduhom, vodom, vatrom – od kojih je svaka podeljena na aktivnu i pasivnu moć. Majke, א מ ש, su rodile Očeve (progenitore), a oni su rodili generacije.

Bog je imenovao i uspostavio tri Majke, א מ ש, kombinovao, vagao i razmenjivao ih, oblikujući od njih tri Majke, u svemiru, u godini i u čoveku (muškom i ženskom).

Tri Majkeא מ ש, u svemiru su: vazduh, voda i vatra. Nebo je stvoreno iz elementarne vatre (ili etera) ש, zemlja, koja se sastoji od mora i kopna, od elementarne vode, מ, a atmosferski vazduh iz elementarnog vazduha, ili duha, א, koji uspostavlja ravnotežu među njima. Tako su sve stvari proizvedene.

Tri Majkeא מ ש, proizvode u godini toplotu, hladnoću i umereno stanje. Toplota je nastala od vatre, hladnoća od vode, a umereno stanje od vazduha, koji ih uravnotežava.

Tri Majkeא מ ש, proizvode u čoveku (muškom i ženskom) grudi, stomak i glavu. Glava je bila sazdana od vatre, ש; stomak od vode, מ, a prsa od vazduha, א, koji ih uravnotežava.

On je učinio da slovo א (A) dominira u primordijalnom vazduhu, krunisao ga, kombinovao ga sa druga dva i zapečatio vazduh u svemiru, umereno stanje u godini i grudi kod čoveka (muškog i ženskog).

On je učinio da slovo מ (M) dominira u primordijalnoj vodi, krunisao ga, kombinovao sa druga dva i zapečatio zemlju u svemiru (uključujući kopno i more), hladnoću u godini i stomak kod čoveka (muškog i ženskog).

On je učinio da slovo ש (Š) dominira u primordijalnoj vatri, krunisao ga, kombinovao sa druga dva i zapečatio nebo u svemiru, toplotu u godini i glavu kod čoveka (muškog i ženskog).

.


6 – 10, 1 – 4

Postoje tri Majke, ili prva elementa, א מ ש (A, M, Š), od kojih su emanirana tri Oca – primordijalni (duhovni) vazduh, voda i vatra – iz kojih je proizašlo sedam planeta (nebesa) sa njihovim anđelima i dvanaest posrednih suština (zodijak).

Kao dokaz toga postoje tri iskrena svedoka: svemir, godina i čovek. Postoji dvanaest, ravnoteža i sedam. Iznad je Zmaj, ispod je svet i, konačno, srce čoveka, a u sredini je Bog, koji ih sve uređuje.

Prvi elementi su vazduh, voda i vatra; vatra je iznad, voda je ispod, a dah vazduha uspostavlja ravnotežu između njih. Znamenje je: vatra nosi vodu. Slovo מ (M) je nemo, ש (Š) je siktavo poput vatre, a slovo א (A) je između njih, dah vazduha koji pomiruje ovo dvoje.

Zmaj (Teli) je u svemiru kao kralj na prestolu; nebeska sfera je u godini kao kralj u svom kraljevstvu, a srce je u telu čoveka poput kralja u ratu.

Postoje tri od kojih svaki stoji za sebe: jedan je afirmativan (ispunjen dobrom), drugi je negativan, a treći ih uravnotežava. Postoji sedam podeljenih, tri protvi tri, a jedan je između njih (ravnoteža). Dvanaest stoji u ratu: tri proizvede ljubav, a tri mržnju; tri daju život, a tri su rušitelji. Tri koji izazivaju ljubav su srce i dva uva; tri koji proizvode mržnju su jetra, žuč i jezik; tri koji daju život su dve nozdrve i slezina, a tri rušitelja su usta i dva niža otvora tela. Nad svim tim upravlja Bog, odani kralj, iz Svog svetog prebivališta za čitavu večnost.

Bog je Jedan iznad tri, tri su iznad sedam, sedam su iznad dvanaest, a ipak su svi zajedno povezani.

Postoji dvadeset dva slova kojima je JA JESAM (JAH, יה), Gospod nad Vojskama, Svemogući (Šadaj, שדי), Večni, oblikovao i stvorio, posredstvom tri Sfarim (Brojevi, Slova i Zvuci – ספרים), Svoj svemir i pomoću njih oblikovao sva stvorenja i sve one stvari koje će tek doći.

Kada je patrijarh Avraham shvatio velike istine, meditirao o njima i savršeno ih razumeo, Gospod Univerzuma (Tetragramaton, Adonaj, יהוה) mu se ukaza, nazva ga Svojim prijateljem, poljubi ga u glavu i sklopi s njim Savez (berit, ברית).

Prvo, savez je bio između deset prstiju na njegovim rukama, što je savez jezika (duhovni savez – berit ha’sapa, ברית השפה); drugo, savez je bio između deset prstiju na njegovim nogama, što je savez obrezivanja (materijalni savez – brit mila, ברית מילה); I Reče mu:

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

Beterem ecoreha vabeten jedatejha
Pre nego te sazdah znah te

.

Avraham veza duh dvadeset slova na svom jeziku i Bog mu otkri njihove tajne. Bog je dopustio da slova budu uronjena u vodu, On ih spali u vatri i utisnu ih u vetrove.

On ih raspodeli između sedam planeta i dade ih svakom od dvanaest znakova.

ODABIR TEMA

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

2 Comments / Komentara
Najstarije/Oldest
Najnovije/Newest Izglasano/Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baruch Shabtai Lilijana
4 years ago

Molim vas posaljite mi literature ovu i Jos nesto iz kabale.. mazal tov