Ma’amar patah Elijahu (מאמר פתח אליהו)

/ Ti si savršenstvo svih njih i kada bi se Ti povukao iz njih, sva bi njihova imena postala poput tela bez duše /

.

.

Patah Elijahu predstavlja svojevrsni i krajnje kabalistički obojeni uvod, na aramjeskom jeziku, u tekst ali i ispravke ”Zohara” (ספר הזוהר), a naziv je dobijen iz imena Elijahu (Elija’u, אליהו), odnosno Njegovog uvida. Iz tog razloga za ovaj tekst može se reći da predstavlja jedan od osnovnih mističnih načela, sumirajući značenje i opis karakteristika sefirot Drveta Života (Ec hajim, עץ החיים). Takođe, vidljiva je i upotreba ovog temeljnog jevrejskog glifa na telu čoveka, gde svaka sefira odgovara određenom delu tela, dozvoljavajući na taj način upliv stvaralačke sile u stvoreno biće. Tekst čine pojedini stavovi izvučeni iz bazičnog teksta ”Tore” (תורה), dijalozi, kao i pojedine molitve kojima se utvrđuje ideja o ispravkama teksta u cilju podrške ideje o Šehini (שכינה), odnosno poslednjoj instanci stvaranja – kraljevstvu materije: Malhutu (מלכות).

Tikunim (תקונים) su prvi put štampana na hebrejskom jeziku 5318. godine, dok se kasnije verzije teksta mogu naći u Konstantinopolju u periodima između 5479. i 5500. godine.

Neke od tih ispravki odnose se, između ostalih, na tumačrnje reči berešit, početne reči kojom se Jevrejska Biblija (TaNaH, תנ”ך) otvara čitaocu na više različitih nivoa. Zato je važno kako ćemo taj tekst čitati i razumeti:

בראשית

 ב’ ראשית Bejt Rešit – što možemo prevesti poput: Kuća Prvog, Ha’Šem-a (Adonaj, השם);

ברית אש Berit Eš – ili: Zavet Vatre, jer onaj koji štiti zavet (berit, ברית) spašen je ognja;

ראש בית Roš Bejt – Glava Kuće, ili Kralj Doma;

ב”א תשרי Be’Alef Tišri – kao odrednica za jevrejski kalendar: Prvog dana meseca Tišri, period Glave godine, odnosno jevrejske nove godine (Roš Ha’Šana, ראש השנה).

.

Za Rabi Nahmana iz Breslova (נחמן מברסלב) veruje se da je veoma bio involviran u proučavanje ovog dela. Čak više od mnogih drugih dela… i za koje je smatrao da se potpuno odvojeno mora posmatrati i proučavati, u odnosu na originalni tekst Zohara.

Otud je i zabeleženo da je rekao:

Concerning the book Tikunei haZohar, one thousand books would not suffice to explain the secrets that are to be found there.

.

תקוני הזהר
Tikune Ha’Zohar
Ispravljanje Zohara

Elijahu započe svoj govor i reče:

Gospodaru svetova!

.

Ti koji si taj jedan, ali ne pukim brojanjem! Ti si On koji je uzvišen iznad svih uzvišenih, tajna nad svim tajnama! Misao te nikako ne može dosegnuti. Ti si On Koji isijava Deset Isijanja, koja nazivamo Deset Sefirot, s kojima upravljaš tajnim neotkrivenim svetovima i otkrivenim svetovima. U njima si sakriven od sinova čovečijih, Ti ih povezuješ i ujedinjuješ. Ti si u njima, svak ko odvaja jednu od Deset Sefirot smatra se kao da je počinio podvajanje u Tebi. Ovih Deset Sefirot su postavljene prema svom redosledu – jedna duga, jedna kratka i jedna srednja. Ti upravljaš njima, a nema nikog ko upravlja Tobom ni gore, ni dole, ni sa bilo koje strane. Ti si pripremio odeću za njih, odakle se duše spuštaju do sinova čovečijih. I mnoga si tela pripremio za njih koja se nazivaju tela srodna odeći koja ih pokriva. Ona se nazivaju prema svojim namenama:

חסד
Hesed, dobrota
Desna ruka

נצח והוד
Necah i Hod, večnost i sjaj
Dve butine

חכמה
Hohma
, mudrost
Mozak, misao

גבורה
Gevura
, moć
Leva ruka

יסוד
Jesod
, temelj
Završetak dela, znak saveza Svetinje

בינה
Bina
, razumevanje, inteligencija
Srce; jer: ”što je tajno, ono je od Gospoda Boga našeg

תפארת
Tiferet
, lepota
Trup

מלכות
Malhut
, kraljevstvo
Usta; Usmena Nauka

כתר
Keter
, kruna
Glava što nosi tefilin (תפילין)

.

gghGospodaru svetova! Ti si uzrok svakom uzroku, pokretač svega što se kreće, Koji navodnjavaš drvo iz tog izvora, a izvor je kao što je duša telu, što je život telu. I u Tebi nema sličnosti ni lika ničega što je unutra ili van. Ti si stvorio nebesa i zemlju i iz njih Sunce i Mesec i zvezde i planete, a na zemlji drveće i biljke i Rajski vrt i travu, zveri i stoku, ptice i ribe, i sinove čovečje, da se iz njih može zaključiti postojanje Gornjeg sveta i kako se upravlja Gornjim i Donjim svetovima, i kako Donji svet može da spozna Gornji. Pa ipak, Tebe niko ne može spoznati! Osim Tebe nema jedinstva ni gore ni dole, a Ti si znan kao Uzrok svima i Gospodar svih! Svaka Sefirot ima znano ime kojim se anđeli nazivaju, ali ti nemaš znano Ime, jer Ti ispunjavaš sva njihova imena. Ti si savršenstvo svih njih i kada bi se Ti povukao iz njih, sva bi njihova imena postala poput tela bez duše. Ti si mudar, ali ne znanom mudrošću. Ti razumeš, ali ne znanim razumevanjem. Ti nemaš znano mesto. Ali ti se ovako nazivaš kako bi Tvoja snaga i moć bili znani sinovima čovečijim i kako bi im se pokazalo da se svetom upravlja Sudom i Milošću. Pravda i Sud su prema delima sinova čovečijih: Sud (Zakon) je Gevura, moć; Pravednost je Srednji stub; Pravda je Sveti Malkut, Kraljevstvo; Tas Pravde su dva oslonca; Hin Pravde je znak Saveza. Svi oni ukazuju na to kako se rukovodi svetom, ali nijedno od njih nije u Tebi znana Pravda što je Zakon, niti znani Sud što je Milost, niti jedna od ovih odlika. Elijahu reče Rabi Šimonu:

Ustani, Rabi Šimone, i otkrij nam nova značenja jer je tebi dato da se obznane tajne sakrivene i nikom do sada nije bilo dato da ih otkrije.

.

Rabi Šimon ustade i započe svoj govor rekavši:

Tvoji su, Gospode, veličina, i sila, itd. Čujte vi koji spavate u Hevronu (Patrijarsi) i Verni pastiru (Moše Rabenu): Probudite se iz sna vašeg! Probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu to su pravednici za koje je rečeno: Ja spavam a srce moje je budno jer oni nisu mrtvi. Stoga je rečeno za njih: Probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu (jer je tvoja rosa, rosa svetlosti i zemlja će izmetnuti mrtvace). Verni pastiru, ti, zajedno sa Patrijarsima, probudite se i pevajte kako bi ste probudili Svetu Božiju Sveprisutnost koja je usnula u Progonstvu jer do ovog trenutka spavaju svi pravednici i san je u njihovim očnim dupljama. Sveta Božija Sveprisutnost se oglašava s tri glasa Vernom pastiru (Mojsiju našem učitelju) i kaže mu: Ustani, Verni pastiru, jer za tebe je rečeno: ”Eto glasa dragog mog koji kuca” kod mene sa Četiri slova Njegova i kaže: ”Otvori mi, sestro moja, draga moja, golubice moja, bezazlena moja, jer evo završi se bezakonje tvoje, kćeri Sionske, neće te više voditi u progonstvu. Jer je glava moja puna rose.” Šta je značenje ”puna rose” (nimla tal, נמלה טל)? Sveti, neka je blagosloven, reče: ”Ti misliš da od dana kada je uništen Dom Svetinje, kada sam ušao u dom moj, da sam ušao u stanište (nebeskog Jerusalima)? Nije tako! Jer neću ući sve dok si ti u Progonstvu, a znak ti je da je glava moja puna rose. He je Šehina (שכינה), Sveta Božija Sveprisutnost Koja je u Progonstvu.

Njena potpunost i njen život je Tal (tet-lamed, טל), a to su Jud, He i Vav a He, što je Šehina, nije ubrojano u zbiru tal nego samo Jud, He i Vav čija slova ulaze u zbir Tal koji ispunjava Šehinu, Svetu Božiju Sveprisutnost, izlivanjem iz svih gornjih izvora. Tada će odmah ustati Verni pastir i zajedno s njim sveti Patrijarsi.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments