Birkat Koanim (ברכת כהנים) | Sveštenik, Blagoslov - ArsMagine.com

Birkat Koanim (ברכת כהנים)

Neka Adonaj obasja lice svoje pred tobom /

.

 

Sveštenički blagoslov ili birkat kohanim (ברכת כהנים) poznat je i pod nazivom nesiat kapajim (נשיאת כפיים), odnosno podizanje ruku i predstavlja jedan od bitnijih blagoslova u jevrejskom verskom životu koji je u prošlosti izgovarao jevrejski prvosveštenik (koen gadol, כהן גדול), dok danas to čini Koen. Prema tekstu Tore Koeni su potomci Aarona (אהרן) i ta familijarna linija se uzima za liniju prvosveštenika u judaizmu. Stariji brat Mojsijev (Moše, משה) koji je rukopoložen da drevnim Izraelitima daje blagoslove, čini verske obrede, prinosi žrtvu i iskupljuje grehe pred Bogom (posebno na dan najsvetijeg praznika Jom kipura, יום כיפור). Jednom rečju jevrejska loza prvosveštenika zanavek.

Birkat glasi:

יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פנים אליך ויחנך
ישה יהוה נים אליך וישם לך שלום

Jevarejha Adonaj ve’jišmerejha, jaer Adonaj panajv elejha ve’jihunejha
jisa Adonaj panajv elejha ve’jašem leha šalom

Neka Adonaj obasja lice svoje pred tobom i neka ti bude milostiv i neka ti daruje mir

.

Prema tekstu Tore, Aron je blagosiljao narod nakon prinošenja žrtve pred Adonaijem (יהוה) i koji je potom položio svoje Ime (Ha’Šem, השם) na ruke prvosveštenika i time spustio liniju blagoslova na ljude pred Aronom. No, smisao ovog čina nije u srži linije Koanima, već oni kanališu božansku poruku blagoslova koja se ispoljava za vreme te ceremonijalne službe. Koen generiše kanal blagoslova među svoje šake i rasprostire ga na prisutne. Iako danas nema Hrama (Bejt Ha’Mikdaš, בית המקדש) u Jerusalimu, ova praksa se do današnjih dana očuvala po sinagogama širom sveta, kada Koen za vreme većih praznika blagoslilja prisutne na službi.

Samo muški potomci Koanima stariji od 13 godina imaju pravo recitovanja ovog svešteničkog blagoslova. Naravno u prisustvu minjana, kvoruma od bar 10 odraslih muškaraca. Za izvor ovog visokog blagoslova uzima se deo teksta iz Brojeva 6:23-27, gde Aron i njegovi sinovi blagosiljaju Izraelite. Ovaj tekst spada među najstarije dostupne materijale ikada pronađene, još iz vremena Prvog Hrama, pa je samim tim čest slučaj da se pronađu i različiti amuleti sa ugraviranim ovim rečima, poput zaštite od loših uticaja i drugog sujeverja. Po aškenaskoj tradiciji veruje se da za vreme izricanja ovog blagoslova manifestuje i potencija Šehine među prstima Koena koji oponaša oblik slova Šin (ש) svojim šakama. Sličan spiritualni trenutak kao i za vreme sinagogalnog izvođenja Leha Dodi (לכה דודי) na Šabat, kada se svi jedini put u toku službe okreću od aron ha’kodeša (ארון הקודש) i posmatraju ulazna vrata jer se veruje da tada Šehina ulazi na njih. Da se spušta božanska prisutnost među narod, kraljica Subota (שבת).

.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.