Upper Symbolism

/ Geometry will draw the soul toward truth and create the spirit of philosophy /

.

Pred Vama je galerija mojih osnovnih grafičkih radova zbog kojih je ovaj sajt inicijalno i nastao, i po kojima je imenovan, i predstavlja seriju geometrijskih oblika i boja s uporištem u matematici, geometriji i jevrejskoj mističnoj simbolici, kabali. Svaka slika predstavlja odgovor na pitanje, uvid koji dobijam na osnovu koga postepeno konstruišem sliku. Jedan od osnovnih alata jeste rekonstrukcija snova tehnikama lucidnog sanjanja, te zapisa iz dnevnika snova, ali i svesnim proučavanjem određenih tema na osnovu kojih, potom, nastaju ovi radovi. Pre završne digitalne forme, većina slika dobija osnovne obrise ručnim skiciranjem, kada grubo određujem pravac kojim ću se kretati. Pored toga, oslanjam se takođe i na matematičke odnose i principe pojedinih geometrijskih objekata i na to kako jedni na druge utiču.

Thou wast the same before the world was created; thou hast been the same since the world hath been created; thou art the same in this world and thou wilt be the same in the world to come.

Svoja dela prvenstveno stvaram pod snažnim uticajem jevrejske misli, kao i njenih graničnih oblasti, a koje svoj konačni format dobijaju ovim geometrijskim uobličavanjem koji na određeni način predstavlja kompresovanje znanja i njegovog shvatanja na ličnom nivou. Na taj način nema umetnosti kao takve. Nema umetnosti same po sebi, već ona predstavlja konačni stupanj u pokušajima da se ona, na kakav-takav način, stavi u određene misaone okvire, bili oni iracionalni ili, pak, racinalni…

Svaka slika je geometrijski komponovana prateći osnovne principe sakralne geometrije gradeći time osnovnu strukturu podložnu daljem usložnjavanju. Kvadrat, krug i trougao osnovni su elementi iz kojih se tvori sve ostalo, a posmatranjem unutrašnjih planova i odgonetavanjem mehanizama njihovog funkcionisanja. U najstitnijim dokučenim predelima kvatnog sveta, geometrijske forme svojim usložnjavanjem, vibracijom struna, kreiraju ono što mi kasnije zovemo živim i neživim. Trzajima struna tvore jednu od beskonačno mnogo paralelnih realnosti. Samim tim svaka slika za osnovu ima prostu geometrijsku strukturu. Stil slikanja potpada pod kubizam, moderni kubizam, jer u ovom slučaju svet apstrakcije je najbliži ispoljenju kroz formu geometrije oštrih ivica i oblika.

Slike su digitalizovane u .mix formatu, što je difoltni format aplikacije Microsoft PhotoDraw, dok se finalni eksport vrši u red veličine 2428*1732 + px, .jpg. Pored osnovnog vizuelnog formata, mogu po potrebi biti i u ostalim ekstenzijama kao što su .tiff, .png, .gif, ili .bmp, što ostavlja puno prostora za prilagođavanje štampi u najoptimalnijem obliku i minimumom gubitka na kvalitetu. Štampaju se u veličini 70×50 cm, na 200gr (914mm) Gloss papiru (kvaliteta fotografskog papira) koji maksimalno omogućava izražajnost boja, njihov intenzitet i preciznost oštrih geometrijskih oblika. Osim veličine 70×50, štampaju se i u nekoliko manjih dimenzija kao što su 50×30 cm i 40×15 cm, čime se omogućava izražajna različitost i drugačiji pristup vizuelnoj formi slike. Odštampani radovi zatim bivaju uramlivani, ramovima koji su posebno birani u skladu s formom i koloritom slike, da bi se i na taj način optimalno prilagodile materijalnoj formi prikazivanja i izložbenim prostorima. Na taj način radovi dočaravaju smisao i poruku bojama i oblicima u najoptimalnijem odnosu i u punom kvalitetu i skladu. Pošto se radi o izvorno digitalnim slikama, moguća i varijanta digitalne izložbe radova i u formi video prezentacije, ili preko projektora.

Vrednost radova, po slici, iznosi 9.000 dinara. Najstariji radovi u digitalnoj formi datiraju iz 2007. godine.

Izložbe na kojima sam učestvovao do sada su pokrivale prezentovanje radova u tri osnovna pristupa:

 printovi digitalnih grafika – tradicionalni vid izložbe u galerijskim uslovima, s uramljenim radovima u različitim veličinama;

interaktivnom/digitalnom obliku – kada su posetioci izložbe imali priliku da se i lično uključe postavku i na taj način lično i direktno učestvuju u definisanju radova, te da oni sami kreiraju sopstvena dela, od raspoloživih elemenata i simbola putem posebnog softvera (u toku trajanja manifestacije Noći muzeja, u Muzeju savremen nauke i tehnike);

• i u vidu video prezentacija, koja je podrazumevala upoznavanje s radovima kroz detaljnu priču o nastanku, kao i detaljnim opisom svakog pojedinačnog dela prikazanog u toku prezentacije.


O izložbi ”Imaginarijum” i konceptu radova, prilog snimljen za vreme
trajanja izložbe u SKC-u, a emitovan u emisiji Beokult, RTS2

U teoriji i praksi jevrejske mistike način indukovanja snova nazivamo šaalat halom (שאלת חלום) i predstavlja osnovu rada i stvaranja kroz unutrašnje buđenje inspiracije i glasova. Tehnika kojom postavljamo pitanje, te potom dobijamo odgovor u određenom obliku. Praksa koja se pominje i u odeljcima Talmuda, koji datiraju iz X veka. Detaljniji opis, razradu prisutne simbolike i priče, koja se krije u njihovoj osnovi, možete naći ovde.

Trudiću se da ovde, na jednom mestu, objedinim informacije o svakom radu pojedinačno i time zaokružim njihovu svrhu, dajući im pun smisao:

.

Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.