Slovo Bet; Početak pre početka

.

Prvo slovo Tore je Bet (ב), drugo slovo hebrejskog alefbeta, takođe je i prvo slovo u reči beraha (ברכה) – blagoslov. Kada govorimo o Tori to se obično odnosi na prvih pet knjiga (Petoknjižje) Mojsijevih, a u širem smislu mislimo na čitavu teološku konstrukciju utemeljenu na tim spisima. Prema kabali, reč Tora (תורה, učenje, zakon) odnosi se na spiritualni plan stvaranja.

Kada kabalisti govore o božijem prisustvu i transcedentalnosti, radi se o:

Njegovom ispunjavanju svih svetova i svim pravcima i svim pravcima između.

(Zohar)

 

Upravo se slovo Bet odnosi na prostor između ta dva koncepta, te otuda se i značenje slova Bet (Bejt, בית) vezuju za pojam – kuća. Koncept gde Bog ispunjava sve svetove dolazi iz reči za blagoslov, tako kada god otkrije Svoju Suštinu u bilo čemu, On blagosilja. Ispunjenje jeste upravo blagoslov, dok je sama Tora prenosilac tog blagoslova.

Reč beraka vrlo je blisko povezana s rečju bereh (ברכ), koleno. Kao što savijanje kolena spušta telo, tako koncept beraka spušta Suštinu na način da može biti povezana sa samim materijalnim univerzumom i smatrana Njegovim činom. Tako beraha predstavlja najvišu Spoznaju, to je mesto na kome sva kolena kleče. To je kuća (בית) u kojoj se pojedinac mora naći pre susreta sa Kraljem (vaseljene).

S ciljem da se u potpunosti transcedentalni Bog poveže sa svojom kreacijom služi 10 Sefirot, ili 10 emanacija, koje su morale da budu uvedene u postojanje. Prve dve su sefira Keter (כתר), Kruna i Hohma (חוכמה), Mudrost.

Prvu nazivamo Krunom jer se ona postavlja iznad glave, tako da se odnosi na stvari i znanja koja su izvan dometa naših mentalnih kapaciteta. S druge strane imamo Mudrost, prvu stvar koju naš um može da pojmi iz te više sfere, te stoga se i smatra/naziva početkom. Obzirom da je Hokma druga Sefira, time se aludira na drugo slovo alefbeta, slovo Bet (ב).

Još jedan važan koncept kome valja posvetiti vreme, i prostor, jeste kabalistička ideja da je pre pre buđenja na visinama moralo postojati osvešćivanje dole. Pre bilo kakvog spiritualnog izliva emanacije, mora postojati čin truda sa strane onoga ko tako nešto i traži. To je blisko povezano sa tvrdnjom da svaki nosilac Svetlosti mora od Svetlosti i da dâ. Reč blagoslov prvenstveno se odnosi donje osvešćivanje.

Sefira Hohma predstavlja, kao i slovo Bet, tranziciju između vrhunske transcedencije i tzv. Božije bliskosti. Mudrost sprovodi Božiju Suštinu, te tako održava sve stvari. Link između Kreatora i Kreacije (stvorenog), nosilac Sveukupnog potencijala.

Talmud kaže:

Ko poseduje Mudrost?

Onaj ko vidi nerođeno.

(Tamid 32a)

Hohma predstavlja koncept preko koga Bog po prvi put vidi stvoreno.

No zašto je Bet sa svih strana, sem s prednje, zatvoreno? Ono je kuća sveta. Mesto Boga u ovom svetu, a nije svet božije mesto. Zato ne treba da se čita kao bet, već isključivo bejt (בית), kuća. On obuhvata Sve, prostor-vreme, ali nije obuhvaćen njima…

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

B’hahma jibane bajt u’vitvuna jithonan

Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se

Već je rečeno da Tora nalikuje moru. Tora se simbolizuje vodom, jer izvire s najvećih duhovnih visina i napaja najniže duhovne reone, pa čak i sam materijalni svet, koji je na najnižem stupnju. Tora tako nalikuje izvoru vode koji teče iz pukotine u steni, gde je stena Cimcum, koji ograničava samu Božansku svetlost. Posle Cimcuma, snop svetlosti biva pušten u prostor. Taj snop Svetlosti jeste izvor.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.