Selihot (סליחות)

.

.Selihot, ili Adon Ha’Selihot (Gospode koji praštaš, אדונ הסליחות), dolazi od jednine reči sliha/seliha (סליחה) koja znači izvinjenje ili oprost, i predstavlja Jevrejsku pokajničku pesmu, te spada u grupu onih koje se izvode u periodu Velikih praznika (jamim noraim, ימים נוראים) kao što su Jevrejska nova godina – Roš Ha’Šana (ראש השנה) i Jom Kipurim (יום הכיפורים), koji su ujedno poznati i kao aseret jemei tešuva. Po sefardskoj tradiciji izvođenje Selihota počinje u vreme priprema za Velike praznike, odsnosno drugog dana meseca elula, a prema aškenaskoj tradiciji počinje subotom veče pre Roš A’Šane. Ukoliko, pak, prvi dan Roš A’Šane pada nekog drugog dana u toku nedelje, npr. utorkom ili sredom, onda započinje subotom pre ne bi izvođenje selihota bilo obavljeno bar četiri puta do početka jevrejske nove godine. Spada u najpopularnije pesme u Izraelu.

U većini današnjih savrmenih zajednica, posebno sefardskim, Selihot službe se obavljaju na identičan način svakog dana. Istočne aškenaske grupe, iako njihovi tekstovi se razlikuju za različite dane, sveukupno isti je redosled koji započinje Psalmom 145. i polu-Kadišom (קדיש), dok zapadni aškenazi započinju službu s Adon Olam (אדון עולם) ili Leha Ha’Šem Ha’Tzedaka (לכה השם הצדקה). Selihot se peva između ponoći i zore, dok je neki pevaju i odmah nakon arvita, ili večernje službe, ili jutrom pre šaharita, odnosno jutarnje službe. Uglavnom, prema aškenaskoj tradiciji prve večeri na kasno večernjoj službi zadržava se puno ljudi kada hazan peva, a prati ga horsko pevanje prisutnih.

Ona pre svega govori o snazi Boga da i njegovoj moći da ima uvid u svaku čovečiju dušu, te njegov aspekt milosti i praštanja drugome. Melodija koja spada u najpopularnije među građanima Izraela i pripada tzv. ”sefardsko/iračko/jerusalimskoj” verziji, zbog mešanja svih ovih uticaja koja su se desila među sefardskim zajednicama Bagdada i Alepa, a unutar zidina Jerusalima tokom ranog 20. veka. Takve je građe da se lako peva i obiluje osećajem entuzijazma koji budi među ljudima, te zna često da bude i prečesto korišćena u narodu izraela.


הדור בנפלאות ותיק בנחמות זוכר

ברית אבות חוקר כליות

חטאנו לפניך רחם עלינ

אדון הסליחות בוחן לבבות

גולה עמוקות דובר צדקות

חטאנו לפניך רחם עלינו

.

פועל ישועות צופה

עתידות קורא הדורות

רוכב ערבות שומע

תפילות תמים דעות

חטאנו לפניך רחם עלינו

טוב ומיטיב לבריות יודע כל

נסתרות כובש עוונות לובש צדקות

מלא זכיות נורא תהילות סולח

עוונות עונה בעת צרות

חטאנו לפניך רחם עלינו

.

Transliteracija i prevod:

Adon ha’selihot bohen levavot goleh amukot dover tzedakot.

Hatanu le’faneiha rahem aleinu.

Hadur benifla’ot vatik benehamot zoher be’rit amo hoker kelajot.

Hatanu le’faneiha rahem aleinu.

Male zakijut nora tehino tzone’ah avonot oneh be’etzavot.

Hatanu le’faneiha rahem aleinu.

.

Master of Forgivings, examiner of hearts,

the revealer of depths,speaker of justice.

We have sinned before You, have mercy upon us.

Glorious in wonders, great in consolations, remembering

the covenant of his nation investigating innihilation.

We have sinned before You, have mercy upon us

Full of gaining his entreaty is awesome,

drops evils to the ground, answers sorrows.

We have sinned before You, have mercy upon us

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.