Pitagorina dekada

/ 1 + 2 + 3 + 4 += 10 /

.

I = način izražavanja Ideje.

1 je Bog

II = Materija

III = pojavni svet

On udružuje Monadu i Duadu i ima u sebi prirodu obe.

T E T R A D A = oblik savršenstva, izraz praznine;

D E K A D A = suma svega, obuhvata čitav kosmos.

.

Platonov Bog je univerzalna ideacija i, kada Pavle kaže: ”Iz njega, i kroz njega, i u njemu su sve stvari”, on u svom mudrom umu sigurno ima Princip. – ključ za pitagorejske dogme je ključ za svaku filozofiju. To je opšta formula jedinstva u mnoštvu (ili jedinstvenosti u mnogostrukosti), Jednog, koje razvija mnoge i prožima Sve.

Kad je nastupilo poništenje kao njegov ishod, veliko Biće, Gospod koji postoji Sam od Sebe, iz kojeg i kroz kojeg su sve stvari bile, jesu i biće, (…) rešio je da iz svoje vlastite srži proizvede raznolikost.

Kombinacija hiljadu elemenata, a ipak izraz jednog jedinog Duha.

Haos za čulo, a kosmos za razum

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.