Prečicom kroz slivnik

.

spremamsedakrenemnaputipakujemsvojestvariukoferesvedelujeapsolut
nonormalnoinemanikakvihnaznakacudnovatostipacaknielemenatakojibi
aludiralidaseradiosnusvejeprevisenormalnoalivecusledecemmomentucuj
emnekiglasneznamdalijemuskiilizenskiblagopovisenogtonaalinepreteran
onaredjivackikojisamojednomvrlojasnokazepozurimikrecemoodtogmome
ntaatmosferasemenjaza180stepeniitadasvepocinjedapoprimaobrisenadre
alnostijednogsnabukvalnoosecampulskakomiseubrzavaipocinjemdapanic
imdanecusticidasespakujemidastignemisprednavremedanecusticidaizadje
mupravoutommomentudobijamvrlojasnuidejuatojedamoguizacivrlolakok
rozkaduukupatilubrzouzimamspakovanestvarizatvaramkofereisveubacuje
mukaduukupatilujosjednomproveravamdalijetosveinamestamseulesecipo
lozajizmedjutihkoferaukadiumomentukadsamsekolikotolikosmestiokolikoj
etouopstemocepritisnutsvimtimstvarimapokusavamdaseumirimdaumirim
telodabrzoutonemusanjerjetojedininacinzmurimipocinjemdabrojimdabroj
imizuzetnosporoidaprodubljujemdisanjeautohipnozapocinjemdaosecamka
kosamsvelaksiilaksiiutomtrenucelomojeobucenotelozajednosasvimkoferim
aseizduzujepoputspageteijauspevamdaseprovucemkrozslivniknakadiidakro
zvodovodneceviuspemdaizadjemnapoljegotovozasekundbukvalnoneosetnoi
akomijednimdelomumanikakonijejasnokakosetouopstedogodilokakotakobr
zoibezikakvihposledicaelemsadasenalazimnapoljuutrcavamukolaikrecemo

.

ODABIR SNOVA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments