Dajenu (דינו)

Dajenu (דינו)

.

Dajenu je pesma koja je nerazdvojni deo toka proslave Jevrejskog praznika Pesaha (פסח). Dajenu je reč koju delimično možemo prevesti kao – dosta nam je bilo. Hebrejska reč daj (די) znači – dostadovoljno; i enu (אנו) kao prvo lice množine sufiksa – nama. Ova tradicionalna numera stara više od hiljadu godina i njen najraniji tekst pojavljuje se u prvoj srednjovekovnoj Hagadi (הגדה של פסח), odnosno knjizi koja se tradicionalno čita u vreme Pesaha, koja je deo Sedera Rav Amrama iz IX veka. Pesma je o zahvalnosti Bogu za sve darove Jevrejskom narodu, među kojima je čin izbavljenja iz Egipatskog ropstva, ali i za darove Tore (תורה) i Šabata (שבת), jer i da se radilo samo o jednom od ovih poklona to bi bilo više nego dovoljno. Priča se pojavljuje u delu Hagade posle storije o egzodusu, a pre objašnjenja Pesaha, mace (beskvasnog hleba, מצה) i marora (gorkog bilja, koje se takođe konzumira za šarenolikom trpezom Pesaha, מרור).

.

Dajenu se sastoji iz 15 strofa, koje simbolizuju 15 poklona. Prvih pet uključuje oslobođenje Jevreja iz ropstva; sledećih 5 opisuju čuda koja su se zatim dogodila; i poslednjih 5 govore o bliskosti sa Bogom, koja im je darovana. Svaka od strofa praćena ponavljanjem reči dajenu:

 • Njemu koji nas je izbavio iz Egipta;
 • Njemu koji je izvršio pravdu nad egipćanima;
 • Njemu koji je izvršio pravdu nad njihovim bogovima;
 • Njemu koji je ubio prvorođene;
 • Njemu koji nam je dodelio njihovo zdravlje i bogatstvo;

 • Njemu koji je razdvojio more za nas;
 • Njemu kojinas je vodio kroz sasušene predele;
 • Njemu koji je podavio ugnjetavače naše;
 • Njemu kojinam je darovao potrepštine za vreme boravka u divljini 40 godina;
 • Njemu koji nas je manom (מן) hranio;

 • Njemu koji nam je darovao Šabat;
 • Njemu koji nas je doveo na Sinaj;
 • Njemu koji nam je Toru dao;
 • Njemu koji nas je doveo u zemlju Izrael;
 • Njemu koji nam je Hram izgradio;

.

.

 • אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּתוְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַידַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַיוְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָהדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָהוְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵלדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵלוְלֹא בָּנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ

 • אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּםוְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָהדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָהוְלֹא שִׁקַע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ שִׁקַע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹוְלֹא סִפֵּק צָרַכֵּנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָהדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ סִפֵּק צָרַכֵּנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָהוְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּןדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּןוְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּתדַּיֵּנוּ

 • אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרָיִםוְלֹא עָשָׂה בָּהֶם שְׁפָטִיםדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ עָשָׂה בָּהֶם שְׁפָטִיםוְלֹא עָשָׂה בֵּאלֹהֵיהֶםדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ עָשָׂה בֵּאלֹהֵיהֶםוְלֹא הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶםדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶםוְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָםדַּיֵּנוּ
 • אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָםןלא קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּםדַּיֵּנוּ

.

.

.

.

.

Transliteracija:

Ilu hocianu mimicrajim, v’lo asa baem š’fatim, dajenu! Ilu asa baem š’fatimv’lo asah beloheiem, dajenu! Ilu asa beloeiem, v’lo harag et b’horeihem, dajenu! Ilu harag et b’horeihem, v’lo natan lanu et mamonam, dajenu! Ilu natan lanu et mamonam, v’lo kara lanu et hajam, dajenu! Ilu kara lanu et hajam, v’lo he’eviranu b’toho beharava, dajenu! Ilu he’eviranu b’toho beharava, v’lo šika careinu b’toho, dajenu! Ilu šika careinu b’toho, v’lo sipeik corkeinu bamidbar arba’im šana, dajenu! Ilu sipeik corkeinu bamidbar arba’im šana, v’lo he’ehilanu et haman, dajenu! Ilu he’ehilanu et haman, v’lo natan lanu et hašabat, dajenu! Ilu natan lanu et hašabat, v’lo keirvanu lifnei har sinai, dajenu! Ilu keirvanu lifnei har sinai, v’lo natan lanu et hatora, dajenu! Ilu natan lanu et hatorah, v’lo hihnisanu l’erec Jisra’eil, dajenu! Ilu hihnisanu l’eretz Jisra’eil, v’lo vana lanu et beit hamikdaš, dajenu!

.

Verse 1: If He had brought us out from Egypt and had not carried out judgments against them— Dayenu, it would have sufficed!

Verse 2: If He had carried out judgments against them and not against their idols — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 3: If He had destroyed their idols and had not smitten their first-born — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 4: If He had smitten their first-born and had not given us their wealth — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 5: If He had given us their wealth,and had not split the sea for us — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 6: If He had split the sea for us and had not taken us through it on dry land — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 7: If He had taken us through the sea on dry land and had not drowned our oppressors in it — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 8: If He had drowned our oppressors in it and had not supplied our needs in the desert for forty years — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 9: If He had supplied our needs in the desert for forty years and had not fed us the manna — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 10: If He had fed us the manna and had not given us the Shabbat — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 11: If He had given us the Shabbat and had not brought us before Mount Sinai — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 12: If He had brought us before Mount Sinai and had not given us the Torah — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 13: If He had given us the Torah and had not brought us into the land of Israel — Dayenu, it would have sufficed!

Verse 14: If He had brought us into the land of Israel and not built for us the Holy Temple — Dayenu, it would have sufficed!

.

.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.