Prečicom kroz slivnik

Prečicom kroz slivnik

.

spremamsedakrenemnaputipakujemsvojestvariukoferesvedelujeapsolut
nonormalnoinemanikakvihnaznakacudnovatostipacaknielemenatakojibi
aludiralidaseradiosnusvejeprevisenormalnoalivecusledecemmomentucuj
emnekiglasneznamdalijemuskiilizenskiblagopovisenogtonaalinepreteran
onaredjivackikojisamojednomvrlojasnokazepozurimikrecemoodtogmome
ntaatmosferasemenjaza180stepeniitadasvepocinjedapoprimaobrisenadre
alnostijednogsnabukvalnoosecampulskakomiseubrzavaipocinjemdapanic
imdanecusticidasespakujemidastignemisprednavremedanecusticidaizadje
mupravoutommomentudobijamvrlojasnuidejuatojedamoguizacivrlolakok
rozkaduukupatilubrzouzimamspakovanestvarizatvaramkofereisveubacuje
mukaduukupatilujosjednomproveravamdalijetosveinamestamseulesecipo
lozajizmedjutihkoferaukadiumomentukadsamsekolikotolikosmestiokolikoj
etouopstemocepritisnutsvimtimstvarimapokusavamdaseumirimdaumirim
telodabrzoutonemusanjerjetojedininacinzmurimipocinjemdabrojimdabroj
imizuzetnosporoidaprodubljujemdisanjeautohipnozapocinjemdaosecamka
kosamsvelaksiilaksiiutomtrenucelomojeobucenotelozajednosasvimkoferim
aseizduzujepoputspageteijauspevamdaseprovucemkrozslivniknakadiidakro
zvodovodneceviuspemdaizadjemnapoljegotovozasekundbukvalnoneosetnoi
akomijednimdelomumanikakonijejasnokakosetouopstedogodilokakotakobr
zoibezikakvihposledicaelemsadasenalazimnapoljuutrcavamukolaikrecemo

.

ODABIR SNOVA


Priložite Vaše mišljenje na ovu temu:

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.