Ars Magine | Umetnost promišljanja i uobrazilje

Zašto uopšte težimo da bilo šta znamo? Čemu trud?!
+