Povijeno i pusto na drumu čami drvo, krošnje od ptica davno napušteno...