Ars Magine | Umetnost promišljanja i uobrazilje

Biće stvoreno kao savršeni odraz svoga tvorca
+