KONCEPT MULTIVERZUMA

Beskonačnost je jedna krajnje neobična, vrlo čovečija ideja jer, ako ništa drugo, krasi je taj jedan generalni parametar koji kaže dâ ukoliko dovoljno dugo u njoj boravimo sve što je moguće da se dogodi – dogodiće se. Bez obzira na to o čemu je reč, bitno je samo to da je fizički izvodjivo i sve ostalo je na vrlo složenim brojevima. Samo to.