CCC: PRINCIPI KOSMOLOŠKE SELEKCIJE

Ovde je reč o ideji kosmološke prirodne selekcije koja, kao takva, predstavlja ugaoni kamen Lijevog razmišljanja i isto tako lako može predstavljati i prekretnicu u tome kako danas gledamo na nastanak našeg celokupnog univerzuma. Samim tim kao i na našu ulogu u toj golemoj mašineriji, te na koji način mi dajemo celoj priči naš neskromni doprinos kroz dalji razvoj određenih tehnologija koje čak mogu i pospešiti tu višu prirodnu, kosmičku selekciju…