Šalom Alehem (שלום עליכם)

.

Pesmom Šalom alehem (Mir sa tobom) tradicionalno se obeležava početak Šabata po povratku kući iz sinagoge, odnosno dočekom anđeoskih bića koja nam se pridružuju petkom uveče na obeležavanju svetkovine. Napisana je od strane Safedskih kabalista kasnog XVI i ranog XVII veka i, prema učenju Talmuda, govori o dva anđela koja posete svakoga na njegovom putu od sinagoge do kuće, petkom uveče – o dobrom i lošem anđelu. U kući koja je spremna za Šabat i u kojoj su sva pravila ispoštovana, dobar anđeo daje svoj blagoslov da i sledeći Šabat bude istovetan, dok loš anđeo biva primoran da odgovori sa amen (אמן), čime potvrđuje prvobitni blagoslov. S druge strane, ukoliko dom nije spreman za Šabat, tada loš anđeo prvi izgovara blagoslov ali u smislu da naredni bude isto tako nepripremljen, čime onda dobar anđeo biva primoran potvrdi blagoslov lošeg sa isto amen.

.

ברכוני לשלום מלאכי השלום
מלאכי עליון
ממלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא

שלום עליכם מלאכי השרת‏‏
מלאכי עליון
ממלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא

צאתכם לשלום מלאכי השלום
מלאכי עליון
ממלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא

בואכם לשלום מלאכי השלום
מלאכי עליון
ממלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא

.

Transliteracija: Šalom alehem malahe ha-šaret malahe el-jon, mi-meleh malahe ha-melahim Ha-Kadoš Baruh Hu. Bo’ahem le-šalom malahe ha-šalom malahe el-jon, mi-meleh malahe ha-melahim Ha-Kadoš Baruh Hu. Barhuni le-šalom malahe ha-šalom malahe el-jon, mi-meleh malahe ha-melahim Ha-Kadoš Baruh Hu. Cet’em le-šalom malahe ha-šalom malahe el-jon, mi-meleh malahe ha-melahim Ha-Kadoš Baruh Hu.

.

BARHUNI LEŠALOM Blagoslivite me mirom, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On. (3x)

ŠALOM ALEHEM Mir s vama, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On. (3x)

CETEM LEŠALOM Neka je Vaš odlazak u miru, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On. (3x)

BOAHEM LEŠALOM Neka je vaš dolazak u miru, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On. (3x)

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments