Ose Šalom (עושה שלום)

/ Onome koji mir uspostavlja... /

יתגדל ויתקדש שמה רבא
Itgal ve’itgaš šeme raba
Neka Mu je Ime blagosloveno zauvek i zanavek

Ose Šalom spada u molitve koje se pevaju i koja se vrlo često može naći u repertorau najvećeg broja muzičara, te je jedna od poznatijih upravo verzija Debi Fridman (Debbie Friedman) u iz Karnegi hola (Carnegie Hall), SAD. Za vreme službe u sinagogama mesto joj je pri kraju Amida (העמידה) i predstavlja jednu od temeljnih molitvi za mir, celovitost. Oporavak i prosperitet. U gore pomenutoj verziji Debi Fridman reči pomalo odstupaju od originalnog teksta, usled više ponavljanja, ali se svakako radi o veoma jednostavnoj pesmi koja lako ulazi u uho i služi da se svi ujedinimo spram uspotavljanja mira (šalom, שלום).

Tekst ovog dela uzet je završnice Kadiš-a (קדיש), vrlo važne molitve koja je tu da se njome kompletiraju mnogi segmenti regularne verske službe, ali ujedno spada i u dela koja se izgovaraju od strane onih koji su nekoga izgubili… Prvi put biva pomenuta jo[ u XIII veku u okviru dela Or zarua” (Posejana svetlost, אור זרע) Isaka ben Mojsija iz Beča (Jichak ben Moše mi’Vijena, יצחק בן משה מווינה), kada želeo da imiri svoj narod u teškium vremenima. Otud delo započinje stihom iz Jova 25:2, gde stoji: Hamšel va’fahad imo ose šalom bi’morav (המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו) – Vlast je i strah u Njega, čini mir na visinama svojim.

.

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל
ואמרו אמרו אמן

יעשה שלום יעשה שלום
שלום עלינו
ועל כל ישראל

Ose šalom bi’mromav hu ja’ase šalom alejnu ve’al kal Jisrael ve’imru: Amen
Neka Onaj što miri nebesa, podari nama mir, i čitavom Izraelu, i recimo, recimo: Amen

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments