Mi Šeberah (מי שברך)

Onaj koji blagoslovi naše očeve… /

.

Jvrejska molitva kojom želimo da svoju dobru intenciju i naklonost podelimo sa nekim ko je bolestan nazivamo mi šeberah i na određeni način ona predstavlja jedan holistički pogled na čitav svet. Njome molimo kako za fizičku tako i za duhovnu (spiritualnu) regeneraciju i ozdravljenje i prilikom njenog izgovaranja svi se okrećemo prema onome kome je ona upućena. Nije važno da li je ta osoba jevrejskog porekla ili ne, ona je namenjena svim živim bićima i s obzirom da ne spada u standardne molitve može biti delimično usklađena u skladu sa situacijom i potrebom u kojoj se izgovara. Takođe, ona može biti izrečena i u nečije ime, kada je običaj da se udeli prilog. Jedino ne treba biti izgovarana na Šabat (שבת).

.

Mi šeberah (מי שברך) ima specifičnu formu, jer u prevodu znači onaj koji blagosilja

i time i započinjemo naše obraćanje:

מי שברך אבותנו מקור הברכה לאמותנו
Mi šeberah avotejinu m’kor ha’beraha l’imotejnu
Neka onaj koji blagoslovi naše očeve (Avraham, Isak i Jakov) blagoslovi i naše(g)

.

Mi šeberah avoteinu v’imoteinu, Avraham, Jichak v’Jaakov, Sarah, Rivka, Rahel v’Lea, hu jivareh et ha’holim [ovde ubacujemo imena onih kojima je molitva upućena]Ha’Kadoš baruh hu jimalei rahamim alejhem, l’ha’halimam ul’rapotam ul’hahazikam, v’jišlah lahem m’heira r’fua, r’fua šleima min ha’šamajim, r’fuat ha’nefeš ur’fuat ha’guf, ha’šta baagala uviz’man kariv. V’nomar: Amen.

May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, bless and heal those who are ill [names]. May the Blessed Holy One be filled with compassion for their health to be restored and their strength to be revived. May God swiftly send them a complete renewal of body and spirit, and let us say, Amen.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments