Manji jevrejski blagoslovi

Kralju vaseljene, koji tajne znaš… /

.

…ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh ha’olam
Blagosloven da si ti Gospode Bože naš, kralju vaseljene

.

Takozvani manji blagoslovi, iliti berahot ktanot ברכות קטנות, imaju takođe svoju veoma važnu i jasno definisanu ulogu u jevrejskom verskom životu, praksi, paralelno sa standardnim setom glavnih, iliti u velikih, blagoslova koji se izgovaraju tokom službe ili u vreme nekih drugih godišnjih zbivanja (praznika). Svakako nas to stavlja u poziciju da nismo često u prilici da ih izgovaramo. No taj deo je ujedno pokriven i dobro poznatom verskom zabranom uzaludnog izgovaranja Imena, već isključivo onda kada je taj čin potreban, neophodan. Jedan od zanimljivih primera za primenu ovih manjih blagoslova ogleda se pri uočavanju određenih prirodnog fenomena – poput duge (kešet ba’anan, קשת בענן) kojom je u Postanju (Berešit, בראשית) nakon potopa naznačeno da se više nikada takav potop neće ponoviti, otuda je važno da se toga uvek prisetimo. Uvek kada uočimo dugu međ’ oblacima, na svodu ugledamo, te da to pečatiramo ovim blagoslovom.

Ili ukoliko, pak, ugledamo neku neobičnu i nama stranu životinju. To čak može biti primenjeno i na ljudsko biće druge rase koje svojim karakteristikama odskače od naše utemeljene i vakodnevne slike čoveka, te se time prisećamo da smo svi stvoreni različiti, jedinstveni – time zahvaljujemo na svekolikoj različitosti procesa postanka. Jer svi smo mi živi stvorovi.

U nastavku teksta biće sve mnogo jasnije kroz konkretne primere ove jevrejske verske prakse.

.

Jutarnji blagoslov za prvi dah i buđenje

אלהי הנשמה שנתת בי טהורה
Elohaj ha’nešama še’natata bij t’hora
Dušu što si mi, Bože moj, darovao je čista

.

Konfuzan san

רבונו של עולם
אני שלך וחלומותי שלך
Ribono šel olam, ani šelah va’halomotaj šelah
Gospodaru vaseljene, ja sam tvoj i moji snovi su tvoji

.

Ostatak blagoslova:
חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי
חבירי ובין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו
של יוסף ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו
וכמרים מצרעתה וכחזקיה מחליו וכמי יריחו על ידי אלישע וכשם
שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה

Halom halmati ve’ejni jodea ma hu. Bejn šehalamti ani  le’acmi,
u’vajn šehalamti li haveiraj, u’vejn šehalamti al ahirim, im
tovim ham, hezkajim v’emcaijm k’olomotav šel Josef, ve’im crihim
refua r’fa’ajm, k’maj mara al jadaj Moše Rabejnu ve’k’Mirjam
micarata ve’k’hizkija m’haljo ve’k’maj jeriho al jadaj Eliša.
Ve’k’šajm šehafahta kil’lat Bilam Haraš livraha, kajn
hafoh kol halomotaj alaj l’tova.

Viđanje mudre osobe

ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם
שחלק מחכמתו ליראיו
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šehalak me’hahmato li’jreajv

Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji je udelio mudrost onima koji te se plaše

.

U slučaju mudre osobe koja nije Jevrejin

ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם
שנתן מחכמתו לבשר ודם
Baruh Ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šenatan mi’kvodo le’vasar va’dam

Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji je udelio mudrost bićima od krvi i mesa

.

Blagoslov za dugu

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך
העולם זוכר הברית ונאמן
בבריתו וקים במאמרו
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
zoher ha’brit ve’ne’eman bi’vritij ve’kajam be’ma’amar

Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji pamti zavet i veran je i održava obećanje

Za viđanje neobičnih stvorenja

ברוך אתה יהוה אלהינו
מלך העולם משנה הבריות
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
me’šane ha’brijot
Blagosloven da si ti gospode
Bože naš, Kralju vaseljene,

koji stvaraš različita stvorenja

.

Za svedočenje udaru groma

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שכחו וגבורתו מלא עולם
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
še’koho u’gvurato male olam
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
čija snaga i slava ispunjavaju kosmos

Blagoslov za lepotu

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך
העולם שככה לו בעולמו
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
še’kaha lo be’olamo
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji poseduješ sve te lepote

.

I na posletku, ali možda i najvažniji od svih jer se njime prisećamo primanja ”Tore” (תורה):

Blagoslov za viđanje 600.000 ljudi na jednom mestu

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם חכם הרזים
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam, haham ha’rezim
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene, koji poznaješ tajne

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments