Manji blagoslovi

Kralju vaseljene, koji poznaješ tajne /

.

Manji lagoslovi (berahot ktanot, ברכות קטנות) imaju svoju vrlo važnu ulogu, ali pored onih standardnih koji se izgovaraju tokom čestih službi ili nekih godišnjih dešavanja (praznika) postoje i oni koji se izgovaraju ne tako često. Čak retko i u vrlo specifičnim situacijama koje svakako odskaču od onih standardnih na koje smo dobrim delom vremena navikli. Poput blagoslova za dugu kojom je u Postanju (B’rešit, בראשית) nakon potopa označeno da više nikada takav potop neće ponoviti, otud se toga uvek setimo kada ugledamo dugu i izgovorimo odgovarajući blagoslov. Ili kada ugledamo neku neobičnu životinju ili ljudsko biće čime se uahvaljujemo na svekolikoj različitosti u stvaranju života.

Ovde ćemo proći upravo nekoliko takvih:

Jutarnji blagoslov za prvi dah i buđenje

אלהי נשמה שנתת בי טהורה

Elohaj nešama šenatata bi tehora
Dušu što si mi, Bože moj, darovao je čista

Konfuzan san

רבונו של עולם
אני שלך וחלומותי שלך

Ribono šel olam, ani šelah v’halomotaj šelah
Gospodaru vaseljene, ja sam tvoj i moji snovi su tvoji

.

Ostatak blagoslova:
חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי
חבירי ובין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו
של יוסף ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו
וכמרים מצרעתה וכחזקיה מחליו וכמי יריחו על ידי אלישע וכשם
שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה

Halom halmati v’eini jodeah ma hu. Bejn šehalamti ani  l’acmi,
u’vajn šehalamti li haveirai, u’vejn šehalamti al ahirim, im
tovim ham, hezkaim v’emcaim k’olomotav šel Josef, v’im crihim
r’fua r’fa’aim, k’maj mara al j’daj Moše Rabejnu v’k’Mirjam
micarata v’k’hizkija m’haljo v’k’maj jeriho al j’day Eli’ša.
V’k’šajm šehafahta kill’lat Bil’am Haraš’h livraha, kajn
hafoh kol halomotaj alaj l’tova.

Viđanje mudre osobe

ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם
שחלק מחכמתו ליראיו

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šehalak mehahmato lirajav

Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji je udelio mudrost onima koji te se plaše

.

U slučaju da mudra osoba nije Jevrejin,
onda kažemo sledeće:

ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם
שנתן מחכמתו לבשר ודם

Baruh Ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šenatan mahahmoto l’basar v’dam

Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji je udelio mudrost bićima od krvi i mesa

.

Blagoslov za dugu

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך
העולם זוכר הברית ונאמן
בבריתו וקים במאמרו

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
zoher habrit v’niman bivritoh v’kajam b’ma’amarav
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji pamti zavet i veran je i održava obećanje

Za viđanje neobičnih stvorenja

ברוך אתה יהוה אלהינו
מלך העולם משנה הבריות

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
m’šane habriot

Blagosloven da si ti gospode
Bože naš, Kralju vaseljene,

koji stvaraš različita stvorenja

.

Blagoslov za grom

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שכחו וגבורתו מלא עולם

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šekoho v’gevurato malaj olam
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
čija snaga i slava ispunjavaju kosmos

Blagoslov za lepotu

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך
העולם שככה לו בעולמו

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam,
šekaha lo b’olmo
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene,
koji poseduješ sve te lepote

.

Blagoslov za viđanje 600.000 ljudi na jednom mestu
(kao i prisećanje na primanje Tore)

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם חכם הרזים

Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh ha’olam, haham ha’rezim
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, Kralju vaseljene, koji poznaješ tajne

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments