Kiduš (קידוש‎‎)

.

Petkom uveče, na Šabat (שבת), Kiduš se izgovara nad punom čašom vina, ili soka od grožđa, a pre sedenja za Šabat trpezu nakon službe u sinagogi. Izgovara se pre moci (מוציא), odnosno blagoslova za halu (חלה). Po tradiciji Kiduš izgovara muškarac, ali ništa manje nije neobično da tu ulogu na sebe preuzima i žena kuće. Nakon što je izgovoren blagoslov, pehar vina  ide od osobe do osobe za trpezom, iz koga svi uzimaju po gutljaj vina. Mnoge porodice imaju poseban pehar za tu svrhu. Takođe, Kiduš se izgovara i subotom ujutru nakon službe za šabat, a pre ručka. Ta jutarnja verzija fokusira se na zapovest (micva, מצווה) za držanje Šabata i malo se razlikuje u odnosu su na Kiduš koji izgovaramo drugim prilikama.

Tora (תורה) određuje dva tipa osnovnih načela tokom Šabata – držanje i sećanje na Šabat (Šamor VeZahor, שמור וזכור), otuda i Jevrejski zakon nalaže da se moramo pridržavati 39 zabranjenih aktivnosti i da se uvek moramo setiti Šabata na poseban način, posebno za vreme ceremonije Kiduša. Recitovanje Kiduša pre jela i tokom drugih praznika zapoveđeno je u Tori (objašnjeno u usmenom delu). Recitovanje Kiduša pre jutarnjeg obroka na Šabat zaostavština je rabinskih principa.

Vajhulu hašamajim
vearec vehol cevaam.

Vajhal Elohim bajom
haš’vi’i melahto ašer asa.

Vajišbot bajom hašvii
mikol milahto ašer asa.

Vajvareh Elohim et jom
hašvii vajkadeš oto.

Ke vo Šabat mikol melahto
ašer bara Elohim laasot…

ויכלו השמים והארץ וכל
צבאםויכל אלהים ביום השביעי
מלאכתו אשר עשה וישבת
בּיום השביעי מכל מלאכתו
אשר עשהויברך אלהים את
יום השביעי ויקדש אתו כי בו
שבת מכל מלאכתו אשׁר ברא
אלהים לעשות

Tako se dovrši nebo i zemlja
i sva vojska njihova.

I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini;

i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini.

I blagoslovi Bog sedmi dan,
i posveti ga, jer u taj dan
počinu od svih dela
svojih koja učini.

קידוש‎‎

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments