Hine Ma Tov (הנה מה טוב)

.

Hine Ma Tov je jevrejska vesela pesma koja se tradicionalno izvodi na radosne praznike (Moce Šabat, Hanuka itd). Takođe se odomaćila kao obavezna u mnogim izraelskim folk plesovima i narodnim nastupima, a njene različite izvdbe snimali su mnogi autori, među kojima su i Teodor Bikel, Dalida, Meir Finkelstin, Matisjahu i drugi. Završna reč pesme jahad (יחד) dolazi od izvorne reči jahid (יחיד) koja označava apsolutno jedinstvo i ima mnogo šire značenje i konotaciju od aludiranja na mir i harmoniju. Postoji odeljak u Talmudu gde se postavlja pitanje, ”Kako opisati HaŠema?”, a odgovor je jednostavanJahad.” Jedinstvo koje svojom snagom nadilazi ljudsku skupinu, ono koje nadmašuje univerzalnu svest.

Više o temi jahida ovde.

.

.

Reči pesme potiču iz tumačenja 133. Psalma koji glasi:

Kako je lepo i divno kada sva braća žive zajedno.

שיר המעלות לדוד הנה מה־טוב ומה־נעים שבת אחים גם־יחד

Šir ha’maalot l’David hine mah-tov uma-najim ševet ahijm gam-jahad

.

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
Hine ma tov, u’ma-najim. Ševet ah-im gam jahad.

.

.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments