El Dio Alto Kon Su Grasja (איל דייו אלטו)

/ Pošalji nam znak svoje dobre volje /

.

Delo El Dio Alto, ili u prevodu s judeo-španskog (žudeo-espanjol, גﬞודﬞיאו־איספאנייול), odnosno ladina (לאדינו), jezika sefardskih Jevreja, znači Svevišnji Bože. Pesma pripada tradicionalnim Jevrejskim delima koje se izvode s jasnim ciljem veličanja Boga, ali ujedno i zarad učenja određenih tradicionalnih aspekata jevrejske vere, judaizma. Iz tog razloga El Dio Alto svrstavamo u pizmonim (פזמונים) kategoriju pesama – onih koje se pevaju tokom pojedinih religijskih obreda ili praznika. Ono što je za ovaj tip pesama posebno karakteristično i što ih odvaja od standardnih pijutim-a (פיוטים), odnosno liturgijskih dela, jeste što su posebno liturgijski ukrašene dugim naglašavanjem skoro svake reči.

El Dio Alto se najčešće izvodi u toku Avdale (הבדלה).

Paralelu ovom tipu literarnih dela primećujemo kod aškenaza i njihovih pesama slične namene, odnosno – zemirot (זמירות).

.

U nastavku imate priliku da čujete El Dio Alto u izvođenju maestralnog Stefana Sablića i grupe Šira u’Tfila (Pesma i molitva, שירה ותפילה), kantora beogradske sinagoge Sukat Šalom (Koliba mira, סוכת שלום), a prema prevodu i uputstvima rabina Cadika Danona, u to vreme kazivača rabina Josefa Levija:

איל דײו אלטו קון לה סו גראסײה
מוס מאנדי מונק׳ה גאנאנסײה
נון ביאמוס מאל ני אנסײה
אה מוס אי אה טודו ישראל

El Djo alto kon su grasja
mos mande muča ganansja
non vejamos mal i ansja
a nos i a todo Jisrael

Svevišnji Bože svojom milošću
Pošalji nam mnogo dobrog
Da ne spoznamo bol i zlo
Ni mi ni Izrael

Vos ke soš padre rahman
mandamos al pastor ne’eman
Ke mos sea un buen siman
a nos i a todo Jisrael

Uzvišeni Bože koji si otac milostivi
upućujemo ti ovu molitvu
Pošalji nam znak svoje dobre volje
nama i Izraelu

Venid todos ađuntemos
a Su Nombre bendiziremos
i de El Djo Demandaremos
la bendisjon de Jisrael

Dođite svi
Njegovo ćemo Ime hvaliti
Od Njega ćemo tražiti
Blagoslov za Izrael

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments