Ih Bin a Klejner Drejdl (איך בין א קלײנער דרײדל)

/ Ja sam mali drejdl, načinjen sam od olova /

.

.

Ja sam mali drejdl pesma je koja se po običaju peva za vreme praznika Hanuka (חנוכה) i karakteriše je igranje drejdlom – simboličnom kockicom koja se vrti. Običaj ke uglavnom je u početku bio više tipičan je za Jevreje zapadne Evrope i Sjedinjenih Država, no danas je ovaj običaj postao raširen među gotovo sve skupine jevreja, bilo oni sefardi ili aškenazi. Pesmu na jidišu sastavio čuveni kompozitor pesama na jeziku istočno-evropskih Jevreja Mikhal Gelbart još daleke 1927. godine, lično često poznatiji i kao Ben Arn (בן ארן), što je pseudonim kojim se aludira da je sin Aaronov (אהרן).

Kasnija verzija i reči engleskog prepeva pesme delo su Samuela Grosmana (Samuel S. Grossman), a blago izmenjena muzika nastala iz veštih ruku Samuela Goldfarba (שמעון אליעזר גולדפרב). Ipak, reči engleske i jidiš verzije pesme veoma se malo razlikuju, gotovo ni malo.

Jidiš kaže da je:

drejdl načinjen od olova (blaj, בליי), što je i istorijski precizno,

dok engleska verzija kaže da je drejdl od gline (clay).

 

Drejdl (na jidišu: דרײדל; na hebrejskom: סביבון‎, sevivon) je četvorostrana vrteća kocka, koja se vrti kao čigra za vreme Hanuke, čime se podsećamo da je sudbina Jevrejskog naroda (Am Jisrael, עם ישראל) odlučena pukom srećom i pobedom Makabejaca (Makabim, מכבים) nad daleko brojnijom Grčkom vojskom. No pravila drejdl igre veoma su jednostavna, baš ne bi li u njoj svako uživao bez obzira na godine, pa je i broj osoba koji može da učestvuje neograničen te svi na startu dobijaju jednak broj slatkiša s kojima učestvuju u igri. Na početku partije ugrač na sredinu stavlja svoj ulog s kojim učestvuje, potom zavrti drejdl i u zavisnosti od toga na kojoj strani se on zaustavi osvaja nove slatkiše, ili gubi svoje.

Svaka od strana drejdla sadrži po jedno hebrejsko slovo i ono označava određenu radnju:

נ Nun – od jidiš reči ništ (נישט) ”ništa”, kada igrač ne dobija ništa od uloženog na stolu

ג Gimel – za reč ganc (גאנצ) iliti ”sve” na jidišu, kada igrač dobija sav ulog ostalih igrača

ה He – početno slovo reči halb (האלב) ”pola”, kada je igrač uzima polovinu ukupnog uloga

ש Šin – fraza štel ajn (שטאל אין), koju prevodimo kao ”dodaj”, kada igrač dodaje slatkiš

.

Takođe, svako od ovih četiri slova na drejdlu predstavlja i početno slovo po jedne od četiri reči, koje zajedno čine rečenicu koja i aludira na događaj koji se slavi:

נס גדול היה שם
Nes gadol haja šam
Veliko se čudo tamo desilo

U Izraelu strana kocke umesto Šin, sadrži slovo Pe, te gradi drugi akronim naglašavajući značaj kako se sve zbilo u zemlji Izrael:

נס גדול היה פה
Nes gadol haja po
Veliko se čudo ovde dogodilo

.

Na kraju i pre sâme pesme, reč drejdl (דרײדל) dolazi od korena reči drejen, okretati i koja veoma liči na nemačku reč drehen istog značenja. Na hebrejskom jeziku sevivon (סביבון) vidimo u korenu SBB (סבב), a istog značenja – okretati i u upotrebu ju je uveo prvi govornik modernog i rehabilitovanog hebrejskog jezika nakon dve hiljade godina – Itamar Ben Avi (איתמר בן-אב”י), a sin velikog Eliezera Ben Jehude (אליעזר בן-יהודה), tvorca modernog hebrejskog jezika koji je danas u upotrebi, baziran na Biblijskom hebrejskom i drugim semitskim jezicima u okruženju.

A još jedna interesantna reč koja se isto odnosi na drejdl jeste i – zabavke, takođe na jidišu, koji je pored hebrejskog bio dobrim delom baziran na nemačkim i rečima iz slovenskih jezika.

קומט לאמיר אלע שפילן
אין דריידל איינס צוויי דריי

Kumt lomir ale špilen in dreidel – eins cvij draj
Igrajmo se drejdlom – je’n dva tri

איך בין א קליינער דריידל
געמאכט בין איך פון בליי

Ih bin a klejner drejdl, gemaht bin ih fun blaj
Ja sam mali drejdl, načinjen sam od olova

טא לאמיר אלע שפילן
אין דריידל איינס און צוויי

To lomir ale špilen in drejdl ajns un cvej
Igrajmo se svi drejdlom, je’n, dva

אוי דריידל דריידל דריידל
אוי דריי זיך דריידל דריי

Oj, drejdl, drejdl, drejdl, oj, draj zih, drejdl, draj
O, drejdl, drejdl, drejdl, o, drejdl, drejdl, vrti se

.

טא לאמיר אלע טאנצן
א דריידל קאראהאד

To lomir ale tancen a drejdl karahod
Te plešimo drejdl ples

און איך האב ליב צו טאנצן
זיך דרייען אין א ראד

Un ih hob lib cu tancen, zih drajen in a rod
I volim u krug plesati

טא לאמיר אלע שפילן אין דריידל איינס און צוויי
To lomir ale špilen in drejdl ajns un cvej
Igrajmo se svi drejdlom, je’n, dva

אוי דריידל דריידל דריידל
אוי דריי זיך דריידל דריי

Oj, drejdl, drejdl, drejdl, oj, drej zih, drejdl, drej
O, drejdl, drejdl, drejdl, o drejdl, drejdl, vrti se

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest
0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments