Ih Bin a Klejner Drejdl (איך בין א קלײנער דרײדל)

/ Ja sam mali drejdl, načinjen od olova… /

.

.

Ja sam mali drejdl pesma je koja se po običaju peva za vreme praznika Hanuka (חנוכה) i karakteriše je igranje drejdlom – simboličnom kockicom koja se vrti, zarotira. Ovaj običaj je uglavnom u početku bio više tipičan je za Jevreje zapadne Evrope i Sjedinjenih Država, ali je u današnje vreme postao raširen među gotovo sve skupine jevreja – bilo oni sefardi (ספרדים) ili aškenazi (אשכנזים). Sâmu pesmu napisao je čuveni kompozitor pesama na jidišu – jeziku istočno-evropskih Jevreja – Mihal Gelbart (מיכל געלבארט) sada daleke 1927. godine, a koji je često poznatiji i pod pseudonimom Ben Arn (בן ארן), čime aludira da je sin Aronov (אהרן).

Kasnija verzija, kao i reči engleskog prepeva pesme, delo su Samuela Grosmana (Samuel S. Grossman), dok je blago izmenjena muzika nastala iz veštih ruku Samuela Goldfarba (שמעון אליעזר גולדפרב). Ipak, reči engleske i jidiš verzije pesme veoma se malo razlikuju. Naime, prema zapisu pesme na jidišu (יידיש) kaže se da je drejdl načinjen od olova (blaj, בליי), što je i istorijski precizno, dok engleska verzija kaže da je drejdl od gline (eng. clay).

Drejdl (jidiš: דרײדל; hebrejski: סביבוןsevivon) po obliku odgovara četvorostranoj kocki, koju kao čigru vrtimo za vreme trajanja Hanuke. Tim jednostavnim činom podsećamo se kako je sudbina Jevrejskog naroda (Am Jisrael, עם ישראל) tada odlučivana pukom srećom, kockom, te potonjom herojskom pobedom Makabejaca (Makabim, מכבים) nad daleko brojnijom Grčkom vojskom toga vremena. A pravila drejdl igre veoma su jednostavna, baš ne bi li u njoj svako uživao bez obzira na godine, pa je i broj osoba koji može da učestvuje neograničen i svi oni na startu dobijaju jednak broj slatkiša, kao zalog, s kojima zatim učestvuju u igri. Na početku svake partije igrač na sredinu stavlja svoj ulog s kojim želi da učestvuje, potom zavrti drejdl i u zavisnosti od toga na kojoj strani se on zaustavi osvaja nove slatkiše, ili gubi svoje.

Svaka strana drejdla sadrži po jedno slovo koje označava određenu radnju:

Nun – od reči na jidišu koju izgovaramo ništ (נישט), ili u prevodu ”ništa” i tada igrač ne dobija ništa od uloženog na stolu

Gimel – za reč ganc (גאנצ) na jidišu, iliti na srpskom ”sve”, kada igrač dobija sav ulog ostalih igrača koji je na stolu izložen

He – početno slovo jidiš reči halb (האלב), ili ”pola”, što upućuje na to da igrač uzima polovinu ukupnog uloga ostalih

Šin – predstavlja frazu štel ajn (שטאל אין), koju prevodimo kao ”dodaj”, kada igrač dodaje jedan svoj slatkiš kao ulog

.

Istovremeno, svako od ovih četiri slova na drejdl kocki predstavlja i početno slovo po jedne od četiri reči, reči koje zajedno čine rečenicu koja aludira i na događaj koji se slavi, čudo svetlosti, i glasi:

נס גדול היה שם
Nes gadol haja šam
Veliko se zbilo tamo čudo

A ukoliko se za vreme Hanuke nalazite u Izraelu strana kocke umesto Šin, treba da sadrži slovo Pe, te gradi drugi akronim naglašavajući značaj kako se sve tô zbilo u zemlji Izrael i čitamo:

נס גדול היה פה
Nes gadol haja po
Veliko se zbilo ovde čudo

.

Na kraju, a i pre sâme pesme, drejdl (דרײדל) dolazi od reči drejen (דרייען), baš poput reči na nemačkom drehen, koja je istog značnja – okretati, vrteti. Ukoliko se, pak služimo hebrejskim jezikom u ovoj prilici, drejdl nazivamo sevivon (סביבון), rečju koju dobijamo iz korena SBB (סבב), istog značenja. Ovu reč je prva izgovorila osoba koja se i prva od rođenja služila obnovljenim hebrejskim jezikom i to nakon više od dve hiljade godina. To je bio Itamar Ben Avi (איתמר בן-אב”י), sin velikog Eliezera Ben Jehude (אליעזר בן-יהודה), tvorca modernog hebrejskog jezika koji je danas u upotrebi, a baziran na Biblijskom hebrejskom i drugim semitskim jezicima u okruženju. Poput arapskog.

Još jedna interesantna reč na jidišu kojom isto tako možemo da oslovimo drejdl jeste i – zabavke, reč koja je u jidiš ušla iz slovenskih jezika, jezika koji je takođe u određenoj meri služio za fond reči aškenaskih Jevreja Evrope, mimo nemačkog koji je najviše od svih drugih jezika uticao.

קומט לאמיר אלע שפילן
אין דריידל איינס צוויי דריי

Kumt lomir ale špilen in dreidel – eins cvij draj
Igrajmo se drejdlom – je’n dva tri

איך בין א קליינער דריידל
געמאכט בין איך פון בליי

Ih bin a klejner drejdl, gemaht bin ih fun blaj
Ja sam mali drejdl, načinjen sam od olova

טא לאמיר אלע שפילן
אין דריידל איינס און צוויי

To lomir ale špilen in drejdl ajns un cvej
Igrajmo se svi drejdlom, je’n, dva

אוי דריידל דריידל דריידל
אוי דריי זיך דריידל דריי

Oj, drejdl, drejdl, drejdl, oj, draj zih, drejdl, draj
O, drejdl, drejdl, drejdl, o, drejdl, drejdl, vrti se

.

טא לאמיר אלע טאנצן
א דריידל קאראהאד

To lomir ale tancen a drejdl karahod
Te plešimo drejdl ples

און איך האב ליב צו טאנצן
זיך דרייען אין א ראד

Un ih hob lib cu tancen, zih drajen in a rod
I volim u krug plesati

טא לאמיר אלע שפילן אין דריידל איינס און צוויי
To lomir ale špilen in drejdl ajns un cvej
Igrajmo se svi drejdlom, je’n, dva

אוי דריידל דריידל דריידל
אוי דריי זיך דריידל דריי

Oj, drejdl, drejdl, drejdl, oj, drej zih, drejdl, drej
O, drejdl, drejdl, drejdl, o drejdl, drejdl, vrti se

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments