Birkat Ha’Hama (ברכת החמה)

/ Birkat Ha’Chamah, Chabad Custom (PDF) /

.

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh ha’olam ose ma’ase berešit
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, kralju vaseljene, koji činiš delo Stvaranja

.

Birkat ha’hama, poznat i kao ”jevrejski pozdrav Suncu”, predstavlja veoma redak blagoslov u znak zahvalnosti na stvaranju Sunca (šemeš ha’hama, השמש החמה) i kao takav izgovara se tek jednom na svakih 28 godina. Birkat Ha’Hama izgovara se u zoru, pri prvom prizoru jutarnjeg Sunca (ha’nec ha’hama, הנץ החמה) i potom kada ono celo nastupi iznad horizonta, u prvom punom sjaju (hama be’tkufta, חמה בתקופתה). Obično taj dan pada u vreme praznika beskvasnih hlebova, Pesaha (פסח), ili na sâm praznik.

Prema tekstu ”Kodeksa Jevrejskog zakona’‘ (Šulhan Aruh, שלחן ערוך), svi blagoslovi generalno trebaju biti izgovarani pri svedočenju prirodnih fenomena. Hama Be’Tkufta svakako je jedan od neobičnijih, posebnijih, otud i običaj da se grupno upriliči, kao što je naloženo:

ברב עם הדרת המלך
Be’rav am ha’derat ha’meleh
Glorifikacija Kralja je u zajedništvu naroda

Prema Jevrejskoj tradiciji, ali i kalendaru, radi se o periodu kada Sunce navršava svoj veliki ciklus kretanja (mahzor gadol, מחזור גדול) i vraća se na poziciju početka, odakle, veruje se, da je prvo Stvaranje i započelo. Time se ponavlja prva zora i prema dubljem shvatanju judaizma Sunce na taj način opstaje u svom dvadesetosmogodišnjem ciklusu koji se shodno naziva velikim. A obzirom da je dužina solarne godine danas naučno procenjena na 365,25 dana ova birkat (ברכת) se, da budemo maksimalno precizni, izgovara se na svakih 10.227 dana do kojih se dolazi sledećom računicom:

28
veliki ciklus godina

x

365,25
dužina trajanja jedne godine

=

10.227
ברכת החמה
Birkat ha’hama
Blagoslov toploti, odnosno Suncu

Ideja o ovoj micvi, kao i njeno kasnije uvođenje u praksu potiče iz dela teksta u Vavilonskom Talmudu:

תנו רבנן הרואה חמה בתקופתה אומר ברוך עושה מעשה בראשית
Tanu rabanan ha’roe hama be’tkufta omer baruh ose ma’ase berešit
Naši rabini su učili da onaj koji vidi Sunce na njegovoj prekretnici izgovora blagoslov za čin Stvaranja
(Talmud Bavli, תלמוד בבלי)

.

Ova birkat ha’hama se dovodi u vezu sa starim, tradicionalnim, jevrejskim računanjem vremena, te praćenju i obeležavanju dva posebna ciklusa vremena (mahzorim, מחזורים) i matematički vrlo precizno možemo odrediti njihovu poziciju u okviru oba ova sistema, korišćenjem jedinstvenog numeričkog ključa:

532
19 x 28

.

Odatle izvlačimo osnove vremenskih ciklusa:

מחזור קטן
Mahzor katan
Mali ciklus

u trajanju od 19 godina, a koji je
u osnovi jevrejskog kalendara

מחזור גדול
Mahzor gadol
Veliki ciklus

od 28 godina, koji je takoreći
utemeljen ovom birkat.

Pozdrav Tebi koji si u svom usponu.

Pozdrav Tebi koji si u Svojoj snazi, koji putuješ Nebesima u Svojoj barci u času Sunčeva izlaska.

Pozdrav Tebi iz staništa noći!

Po Jevrejskim tumačenjima teksta, Sunce je nastalo tokom 4. dana Stvaranja (jom revi’i, יום רביעי), a obzirom da po Jevrejskom zakonu (halaha, הלכה) novi dan počinje odmah po zalasku sunca – halahički taj četvrti dan započinje utorkom uveče. Prema tome, dvadesetosmogodišnji ciklus počinje i završava se u tački u vremenu kada je Sunce i nastalo, te se na ovaj način obeležava njegov povratak na nultu tačku nakon navršenih punih 28 godina.

Poslednji put ovaj blagoslov bio je upriličen 5769. godine, odnosno 8. aprila 2009. godine, dok će naredno obeležavanje uslediti tek 23. Nisana 5797. (2037. godine, 8. aprila).

U nastavku je kraći pregled nekoliko prethodnih i budućih birkat ha’hama:

sreda, 8 april 1925. (14. Nisan 5685.)

sreda, 8 april 1953. (23. Nisan 5713.)

sreda, 8 april 1981. (4. Nisan 5741.)

sreda, 8 april 2009. (14. Nisan 5769.)

sreda, 8. april 2037. (23. Nisan 5797.)

sreda, 8. april 2065. (2. Nisan 5825.)

sreda, 8. april 2093. (12. Nisan 5853.)

sreda, 9. april 2121. (21. Nisan 5881.)

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments