Česta pitanja i odgovori (FAQ)

Šta je kabala?

Kabala, jedan od koncepata misticizma unutar jevrejske vere – judaizma (ja’adut, יהדות), nastoji da objasni svet, i šire uticaje u njemu, na osnovu specifičnih tumačenja teksta, odnosno simbola, ezoternog znanja, numeričkih odnosa, te i kroz posebnu i pažljivu upotrebu hebrejskog alefbeta u pojedinim tekstovima, gematrije. Tako je jevrejski misticizam, prosto rečeno, nerazdvojni deo ”Tore” (תורה), te jevrejske ”Biblije” (Tanaha, תנ”ך) i vere (emuna, אמונה), kroz koje čovek uči kako biti Čovek (, איש).

Šta je judaizam?

Judaizam, ili na ja’adut (יהדות) kako se na hebrejskom jeziku izgovara, religija je koja propoveda veru u jednog, bestelesnog i samo duhovnog BogaOn predstavlja sveukupnost moralnih savršenstava, a čije Ime, zbog svetosti, nije dozvoljeno uzaludno izgovarati. Judaizam se temelji u poslušnosti prema božanskom zakonu koji je u ”Tanahu” (תנ”ך), hebrejskoj ”Bibliji”, odnosno ”Tori” (תורה).

Šta je Drvo života?

Ovaj složeni glif ima jedinstven cilj – da reprezentuje celokupni kosmos u svoj Njegovoj potpunosti i na svim ravnima postojanja; te samim tim, na kraju, i dušu sâmog čoveka koji je deo te jedinstvene celine. Zbog toga Drvo života koristimo kao što bi inženjer, ili matematičar, koristio sebi svojstvene merne instrumente, poput lenjira, šestara i drugog oruđa, čime što preciznije pokušava da dokuči zamršenosti ezgzistencije, definiše ih i, na posletku, imenuje. Da obavi što više merenja vidljivog (i nevidljivog); kako spoljnih, tako i unutarnjih dubina.

Šta je Bog?

Stvaralačku Silu, u kabali, nazivamo Ejn (אין) što u direktnom prevodu sa hebrejskog označava Ništavilo, Ništa. Potom sledeće polje ove bezgranične egzistencije, Ejn Sof (אין סוף), bi mogli prevesti kao Beskraj. Kao Jedan (1), na Nulu (0) Ejn-a; Ejn Sof je Apsolutno Sve na Ejn-ovo Aposlutno Ništa. Transcedentalni Tvorac ovde je Ejn, a Imanentni Bog je Ejn Sof. I Ništa i Sve tu su jednaki, u ekvilibrijumu. Izvan koncepta Ejn i Ejn Sof nema mogućnosti pridodavanja bilo kakvih dodatnih antributa ovom Apsolutu. Tvoračka Sila jeste Tvoračka Sila i ništa sa Njom nije uporedivo.