Matematička revolucija Bernharda Rimana

/ Lučonoša matematike novog eona / . Uvek će biti aritmetičkih teorema čija tačnost, ili netačnost, nikada neće moći da se dokaže iz aritmetičkih aksioma. Drugim rečima, aritmetika će uvek biti … Continue reading Matematička revolucija Bernharda Rimana