Principi kosmološke selekcije

/ Veliki prasak kao kandidat za belu rupu našeg kosmosa / . Hubble Deep Field (XDF), svaki, i najmanji, izvor svetlosti na ovoj fotografiji je zasebna galaksija . eč je o … Continue reading Principi kosmološke selekcije