Koncepti Idealnog grada

/ Grad utemeljen na četiri osnovne vrline / . Zlatni grad Na čuvenoj slici idealnog grada, koja se pripisuje Bartolomeu Koradiniju (Fra Carnevale), prikazan je trg u zoru, s pet … Continue reading Koncepti Idealnog grada