evolucija svemira

Evolucija svemira ima tri moguće istorije. Ako je Omega manje od 1 (a Lambda je
0), svemir će se neprestano širiti sve do Velikog smrzavanja. Ukoliko je Omega veće
od 1, kosmos će se urušiti u Velikom sažimanju. Ako je Omega jednako 1, kosmos
je ravan i širiće se zauvek. (Rezultati dobijeni od satelita WMAP pokazuju da zbir
Omega i Lambda iznosi 1, što znači da je kosmos ravan. Ovo je u saglasnosti sa
inflatornom teorijom.)

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments