Jah (יה)

/ Mudar je onaj koji je zagledan u budućnost /

.

Rabi Saadia ben Gaon (סעדיה בן גאון) sâm termin Jah prevodi kao – Večni, a kabalisti ovaj termin uglavnom vezuju za sefiru Hohma (Mudrost, חוכמה). U stvari, ovde prvo slovo, jud (י), označava mudrost. Drugom slovu, he (ה), pridodaje se značenje pojma razumevanje, ženskog principa, poput i sefire Bina (בינה).

Razlog zašto se kompletnoj reči prirodaje značenje mudrosti leži u tome da ona ne može biti prihvaćena bez prisustva razumevanja, tj. da samo, i jedino, u prisustvu razumevanja ona dostiže svoj puni potencijal. Ali postoji još drugih razloga zašto kombinaciji ovih dva slova pripisujemo mudrost i razumevanje. Forma slova jud ogleda se u predstavi tačke, što direktno aludira na činjenicu da je mudrost jednostavna u svojoj suštini.

Njena gematrijska vrednost je 10, upućujući upravo na deset sefirot Drveta života (Eser ha’sefirot šel Ec hajim, עשר הספירות של עץ חיים) malopre već pominjanih.

Početak reči (יה) sa slovom jud ukazuje na dominantnu muškost u budućnosti, a ogleda se u kazivanju:

…ליה איזהו חכם הרואה את הנולד…

L’ja ejzo haham ha’roe et ha’noled
Mudar je onaj koji vidi budućnost
(Talmud, Tamid 32a)

Na kraju reči, kada se koristi kao sufiks, slovo jud znači ja ili moje. Tako i mudrost pripada esencijalnom delu prirode individualnog, isključivo pripadajući jedinki, te kao takvo ono je ultimativno moje. Isto je i sa sefirom mudrosti Hohmom i odnosu prema Beskonačnom Biću.

Vrednost slova he je 5, ukazujući na pet prstiju šake i kao takvo reprezentuje razumevanje, kao šaka koja se drži mudrosti i kanališe je dalje.

Na početku reči, prefiks he ima ulogu određenog člana (kao the u engleskom jeziku). Kao i ruka, šaka, određeni član određuje koncept koji nije generalno primenljiv već vrlo naočit. Dok na kraju reči he ukazuje na žensku pripadnost, njeno, njen. To je zato što razumevanje pripada domenu ženskog principa. He je jedno od dva slova u hebrejskom alefbetu koje se piše iz dva zasebna dela, koja čine strukturu jednog slova. Time se skreće pažnja na činjenicu da razumevanje predstavlja početak razdvajanja.

Početak polarnosti.

Postoje određena neslaganja u ”Talmudu” (תלמוד) po pitanju toga da li je Jah jedno od božanskih imena, iako ”Sefer Jecira” (Knjiga Stvaranja, ספר יצירה) jasno kaže da jeste.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments