Urim i Tumim

/ ”I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu…” / . האורים ואת התמים Ha’Urim ve’et ha’Tumim Urim i Tumim == Davidov štit = hebrejski alefbet … Continue reading Urim i Tumim